V této části se zaměříme hlavně na novinky v Autodesk Inventor 2020 a to především na příkaz Narovnat. Tento příkaz umožňuje rozvinout různé plochy.

UNWRAP – Narovnání ploch

Nový příkaz Narovnat umožňuje tedy rozvinout plochy, které nelze provést pomocí příkazu Rozvin. Důležité je vědět, že tento příkaz nepoužívá pro vytvoření rozvinu vybraných ploch výpočty pro ohyb.

Na vytvořeném rozvinu se zobrazí tepelná mapa, díky které uvidíte oblasti od nejvyššího do nejnižšího napětí.

V dialogovém okně můžete rovněž zadat souvislé segmenty, které zůstanou lineární nebo tuhé.

  • Lineární výsledek: Tuto možnost povolte, chcete-li vybrat jednu nebo více souvislých hran, které zůstanou přímé.
  • Tuhý výsledek: Tuto možnost povolte, chcete-li vybrat jednu nebo více souvislých hran, které zůstanou tuhé. Například vyberete kruhovou hranu, aby se při narovnání zachoval kruhový tvar.

Zaškrtnuta možnost Vytvořit reprezentaci vyhrazeného pohledu umožňuje snadné izolování a dokumentování výstupního povrchu.

Vytvořit reprezentaci vyhrazeného pohledu

Následně lze vytvořenou plochu převést jak do formátu DXF nebo rovněž do výkresového prostředí.

Výkresový pohled vytvořené plochy

Jakým způsobem se pracuje s příkazem Narovnat v Autodesk Inventor 2020 můžete shlédnout na přiloženém videu.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.