V této části se zaměříme hlavně na novinky v Autodesk Inventor 2020 v prostředí součásti. V tomto prostředí se Inventor 2020 přednostně zaměřuje na vylepšení použitelnosti a produktivity prvku.

Novinky v Inventoru 2020 v prostředí součásti

Seznam novinek v prostředí součásti:

Panely vlastností

Zvýšilo se množství příkazů založených na panelech vlastností. Jedná se například o příkazy Vysunutí, Rotace nebo i Tažení. Panely vlastností poskytují místní přístup k parametrům používaným při vytváření a úpravách prvků.

Panel vlastností

Detekce smyček a oblastí

Vylepšila se identifikace a výběr smyček a oblastí. Při umístění nebo přesunutí kurzoru nad smyčky náčrtů se dané smyčky nebo oblasti zvýrazní. Toto chování platí i u bloků náčrtu.

Detekce smyček a oblastí

Tažení

Jak již bylo zmíněno, tažení tělesa obsahuje nový panel vlastností zjednodušující pracovní postup, ale především navíc umožňuje tažení objemového tělesa podél trajektorie.

Tažení objemového tělesa
Tažení objemového tělesa – 02

Podpora výběru více ploch

Nyní můžete vybrat více ploch a přidat závit k vysunutým válcovým nebo kuželovým plochám, které prochází najednou více součástmi. Jednotlivé plochy musí mít stejnou velikost a průměr a musí být souvisle za sebou.

Vylepšení vztahů

Nyní se i bloky náčrtů zobrazují v dialogu „Vztahy“.

Vztahy

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.