V této části se zaměříme hlavně na novinky týkající se generátoru rámových konstrukcí. Jedná se například o nový panel vlastností, nové ovládací prvky nebo o novinky u příkazu „Drážka“.

Panel vlastností

Ve verzi Inventor 2021 došlo k vylepšení uživatelského prostředí u příkazů na kartě „Návrh“.  Příkazy mají nyní podobu panelů vlastností, které poskytují jednodušší pracovní postupy. Jedná se o tyto příkazy:

  • Vložit rámovou konstrukci.
  • Změnit.
  • Rohové spojení.
  • Oříznout/protáhnout na plochu.
  • Použít znovu.
  • Změnit znovupoužití.
  • Informace o členu rámové konstrukce.
Panel vlastností
Panel vlastností

Použít znovu

Dříve byla podmínka vybírat pro znovupoužití vždy originální díl. V Inventoru 2021 můžete výběrem znovu použitého členu vybrat jeho zdroj.

Použít znovu
Použít znovu

Nové ovládací prvky zobrazení

Na panelu vlastností jsou k dispozici tři nové ovládací prvky zobrazení, které nastavují přiblížení a orientaci pohledu.

  • Nastaví pohled kolmo k manipulátorům rámové konstrukce.
  • Provede přiblížení na manipulátory rámové konstrukce.
  • Vrátí zobrazení do počátečního pohledu.
Nové ovládací prvky zobrazení
Nové ovládací prvky zobrazení

Drážka

Příkaz „Drážka“ nyní u verze 2021 obsahuje dvě nové šablony konců nosníků. Vlastní šablonu pro C profil a vlastní šablonu pro T profil.

Drážka - nové šablony
Drážka – nové šablony

Kategorie

Do rozbalovacího okénka byla přidaná nová možnost „Obnovit kategorie“, která obnoví seznam a zahrne do něj záznamy z uživatelské knihovny ke čtení/zápisu.

Příkaz „Vložit“ nyní zobrazuje náhled tvaru členu a při zvýraznění geometrie náčrtu zobrazí symbol počátku. Při pohybu kurzoru po geometrii náčrtu nebo hraně součásti můžete toto umístění měnit před závěrečným kliknutím.

Kategorie
Kategorie

Oříznout nebo prodloužit

Příkaz Oříznout/Prodloužit na plochu nyní podporuje zakřivené plochy.

Jaké novinky týkající se generátoru rámových konstrukcí přibyly v Inventoru 2021 můžete shlédnout na přiloženém videu. V dalším díle se zaměříme na novinky, které se týkají modelování dílů.

Oříznout nebo prodloužit
Oříznout nebo prodloužit

Jaké novinky týkající se generátoru rámových konstrukcí přibyly v Inventoru 2021 můžete shlédnout na přiloženém videu. V dalším díle se zaměříme na novinky, které se týkají výkresového prostředí.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.