V následujícím článku se dozvíte o novinkách programu Autodesk Inventor 2021, který je dnešním dnem vydán a také letos slaví 20-ti leté výročí. Kromě tohoto přehledu, budeme zde na blogu postupně vydávat další články, zaměřující se detailněji na novinky v jednotlivých prostředích. Všechny změny a vylepšení budeme také publikovat v našem časopisu Inventor News.

Podrobnější novinky:

 

Inventor 2021 logo

V letošním rokce jsme se rozhodli změnit zavedený formát prezentací RoadShow  na online prezentace (z pochopitelných zdravotních důvodů). I letos se samozřejmě můžete těšit na zajímavý obsah a kromě novinek z toho článku, Vám představíme i mnoho dalších aktualit ze světa Autodesku i Adeonu.

Inventor-2021-novinky-banner

Již nyní si předplatitelé mohou nový Inventor stáhnout ze svého Autodesk Accountu, nebo pomocí počítačové aplikace Autodesk, kde běžně nacházejí aktualizace. Pokud ještě licenci Inventoru nemáte, tak si jej můžete zakoupit na našem autorizovaném CAD eshopu.

Počítačová aplikace Autodesk
Počítačová aplikace Autodesk

Novinky a vylepšení Inventoru 2021:

Mezi hlavní novinky patří:

 • AnyCAD pro Revit
 • Tmavé rozhraní Inventoru
 • Vylepšení generátoru rámů
 • Vylepšení výchozích názvů souborů
 • Vytvoření výkresu s vlastním formátem listu
 • Zobrazení stavů uložení dílů sestavy

1) Součásti

1.a) Výběr oknem vybere plochy a hrany/tělesa

Pokud si nastavíte prioritu výběru na plochy a hrany, nebo na tělesa, Inventor Vám umožní vybrat objemová tělesa výběrem oknem.

Výběr oknem
Výběr oknem

1.b) Rozšířené informace v prohlížeči

U příkazů Zrcadlení a všech pracovních těles, bylo povoleno rozšířené zobrazení názvů prvků v prohlížeči.

Rozšířene informace prvků
Rozšířene informace prvků

2) Plech

2.a) Vylepšený příkaz Narovnat

Nově jsou přidány možnosti zarovnání s rovinami počátku, nebo vybrání několika rovinných děr, které mají být tuhé.

Vylepšený příkaz Narovnat
Vylepšený příkaz Narovnat

2.b) Nastavení úhlu obruba pomocí reference

V nabídce je k dispozici zadání podle Reference, kde po jejím zvolení vyberete rovinnou plochu a  tím se nastaví úhel příruby.

Obruba pomocí reference
Obruba pomocí reference

3) Sestavy

3.a) Vylepšení návrhu šroubových spojů

Během tvorby šroubového spoje můžeme zakázat vytvoření struktury podsestavy. Díky tomu se vytváří všechny komponenty v kořenové struktuře sestavy.

Šroubový spoj bez podsestavy
Šroubový spoj bez podsestavy

3.b) Odebrat více přepsání v Polohové reprezentaci

K dispozici je nyní možnost vícenásobného výběru a odstranění přepsání vazeb v polohové reprezentaci.

Hromadné přepsání vazby
Hromadné přepsání vazby

3.c) Vylepšení výchozích názvů souborů

Nová karta Zrcadlení a kopírování

V Možnostech aplikace, byla přidána nová karta Zrcadlení a kopírování do Výchozích názvů souborů. Zde můžete určit, jak se při použití prvků Zrcadlení a Kopírování budou vytvářet soubory a složky. Toto nastavení můžete například použít k udržení vlastní struktury složek anebo úplného vyloučení podadresáře.

Nastavení Zrcadlení a kopírování
Nastavení Zrcadlení a kopírování

Vylepšené karty Generátor rámových konstrukcí a Trubka a potrubí.

U prvních dvou karet výchozích názvů souborů, je výrazně vylepšená funkčnost a zobrazení pro zvýšení produktivity. Kromě modernizování vzhledu, se zobrazuje struktura prohlížeče a volitelné atributy více vyhovují využití funkcí.

Nastavení výchozích názvů
Nastavení výchozích názvů

4) Vylepšení generátoru rámů

4.a) Funkce v panelu vlastností

Všechny příkazy používané v rámových konstrukcích jsou nyní zobrazeny jako panely vlastností, které nabízejí efektivnější pracovní postupy. Největší změna je viditelná zejména v příkazu Vložit rámovou konstrukci.

Panel Vložení rámu
Panel Vložení rámu

4.b) Nastavení vzhledu profilů

Možnost Použít vzhled v součásti je přidán do nabídky nastavení pro příkazy Vložit, Změnit, Použít znovu a Změnit znovupoužití. Po povolení této nové možnosti, se přepíše vzhled i v modelu. Dříve se přepsal vzhled pouze v sestavě rámové konstrukce.

4.c) Nové ovládací prvky zoomu a zobrazení

Při vložení, nebo úpravě profilu, jsou k dispozici v nabídce tři nové ovládací prvky zobrazení, které nastavují přiblížení a orientaci pohledu. Nemusíte tedy zdlouhavě natáčet sestavu. Pomocí ovládacích prvků můžete zobrazit profil kolmo, přiblížit jej, nebo vrátit pohled zpět.

Nové ovládací prvky pohledu na rám - pohled kolmo
Nové ovládací prvky pohledu na rám – pohled kolmo

4.d) Vylepšený příkaz Drážka

Příkaz Drážka přidá další dvě možnosti oříznutí profilů. Jedná se o vlastní šablony C a T.

Vylepšený příkaz Drážka
Vylepšený příkaz Drážka

4.e) Aktualizace kategorie a Zobrazení náhledu profilu

V rozevírací nabídce během vybíraní kategorie profilů existuje nová možnost Aktualizace kategorií, aby dialog zahrnoval vlastní, právě vložené položky knihovny.

Příkaz Vložit, nyní zobrazí náhled tvaru profilu. Po zvýraznění geometrie náčrtu zobrazí počáteční profil. Pokud posunete kurzor po křivce kostry, můžete změnit polohu počátku a orientaci profilu před kliknutím.

Zobrazení náhledu profilu
Zobrazení náhledu profilu

4.f) Rovné oříznutí dle zakřivené plochy

Nová funkcionalita příkazu Oříznout nebo prodloužit spočívá v možnosti nastavení délky profilů podle zakřivené plochy. Výsledkem je rovný konec ořezaného (nebo prodlouženého) profilu, který je jednodušší pro výrobu.

Oříznutí na křivku
Oříznutí na křivku

5) Výkresy

5.a) Obecná vylepšení výkresu

 • Přenesení prvku Automatické osy, jako nový příkaz mezi ostatní osy
 • Podporovaný příkaz Měření

5.b) Vylepšení efektivity formátu listů

Nová úprava pracovního postupu spočívá především v možnosti si již při vytváření nového výkresu zvolit předdefinovaný formát listu. Formáty listu můžete vytvořit v jakémkoli výkresu a následně si celý výkres i s vytvořenými pohledy pouze uložíte do šablon Inventoru.

Formát listu uchovává:

 • Nastavení každého umístěného pohledu
 • Rozestavění pohledů
 • Kusovník včetně jeho formátu
 • Obecné tabulky
 • Poznámky a text
Vytvoření nového výkresu s formátem listu
Vytvoření nového výkresu s formátem listu

TIP: Pro vytvoření nového formátu listu klikněte na list v prohlížeči a zvolte “Vytvořit formát listu…“

5.c) Nový typ zarovnání kóty

Po vybrání dvou bodu ve výkresu, můžete zarovnat kótu kolmo k vybrané hraně.

Zarovnání kóty
Zarovnání kóty

5.d) Přidání značky Ø při kótování rotačních součástí

Nyní se i při vybrání dvou rovnoběžných hran siluety rotační součásti vytvoří značka průměru. Také lze při kótování vybrat nový typ kóty Paralelní průměr, který vytvoří zmíněnou značku bez nutnosti editace samotné kóty.

5.e) Nový styl vykreslování referenčních součástí

Dialogové okno výkresového pohledu, bylo na kartě Stav modelu vylepšeno a doplněno o další dvě možnosti zobrazení referenčních součástí. Nově se tedy dají zobrazit referenční součásti i stínovaně a jejich hrany jako referenční díly, nebo jako klasické součásti.

6) Ostatní vylepšení

6.a) Nové nastavení/zobrazení stavů uložení souborů

V Možnostech aplikace na kartě Uložit, jde nyní nastavit chování stavů uložení podřazených dílů. Při uložení sestavy se následně zobrazují zvolené stavy (důvody proč se soubor ukládá) u všech součástí určených k uložení.

Nové zobrazení při uložení souborů
Nové zobrazení při uložení souborů

6.b) Tmavé schéma Inventoru

V nastavení je k dispozici zapnutí Tmavého schématu, který změní vzhled kartám i všem nabídkám v Inventoru.

Tmavé schéma
Tmavé schéma

6.c) Zachycení iLogic

Pomocí nové možnosti místní nabídky Zachytit aktuální stav můžete zachytit kód iLogic a vytvořit GeometryIntent pro kreslenou křivku.

Zachycení iLogicem
Zachycení iLogicem

7) Interoperabilita

7.a) Vylepšení importu souborů aplikace Revit

Na data aplikace Revit 3D lze odkazovat v sestavách aplikace Inventor, což usnadňuje vytváření přesných a aktuálních návrhů pro výrobu. Při změně referenčního modelu v aplikaci Revit, aplikace Inventor obdrží oznámení. Klepnutím na příkaz aktualizace zobrazíte změny. Součásti se závislostmi, jako jsou omezení, nebo předpokládaná geometrie se aktualizují.

Práce se soubory aplikace Revit
Práce se soubory aplikace Revit

8) Výkon a produktivita

Příkazy přesunuty z dialogových oken na panely vlastností (změna zobrazení příkazů)

 • Ohnutí
 • Šroubovice
 • Kombinovat
 • Rozdělit
 • Obtisk
 • Odstranit plochu
 • Zesílení/Odsazení
 • Kopírovat objekt
Změna zobrazení příkazů
Změna zobrazení příkazů
 • Barevné zobrazení výběru prvků (například u kombinování dvou těles)
 • Během úpravy vysunutí se lze přepnout do prostředí náčrtu (stejně jako v dialogu díra)
 • Vylepšení výkonu

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.