V této části se zaměříme hlavně na novinky v Inventoru 2021 týkající se součástí. Jedná se například o rozšířené informace v prohlížeči, možnost „Narovnat“ těleso nebo nové možnosti při vytváření obruby u plechové součásti.

Výběr více těles v souboru součásti pomocí okna

Nově můžete vybrat tělesa v souboru součásti s více tělesy pomocí okna. Stačí nastavit příslušný filtr výběru:

  • Chcete-li vybrat více těles pomocí okna nebo kříženého okna, nastavte filtr výběru na možnost „Tělesa“.
  • Chcete-li vybrat více ploch/hran pomocí okna nebo kříženého okna, nastavte filtr výběru na možnost „Plochy a hrany“.
Výběr těles pomocí okna
Výběr těles pomocí okna

Vylepšení horizontální vazby

Pomocí nové klávesové zkratky spustíte příkaz Horizontální vazba.

Vylepšení horizontální vazby
Vylepšení horizontální vazby

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči

V Možnostech aplikace na kartě „Součást“ si můžete povolit možnost „Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků“ Tato možnost je k dispozici i v předvolbě zobrazení v prohlížeči modelu.

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči
Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči
Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči v díle
Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči v díle

V Inventor 2021 rozšířené informace za názvy uzlů prvků byly rozšířeny o podporu následujících příkazů:

  • Zrcadlit
  • Všechny pracovní roviny
  • Všechny pracovní body
  • Všechny pracovní osy

Narovnat

Tato možnost je k dispozici od verze Inventoru 2020.  Nově můžete pomocí příkazu „Narovnat“ provést následující akce:

  • Můžete vybrat více rovinných děr, které chcete nastavit jako tuhé.
  • Můžete přejmenovat prvek narovnání.
  • Můžete zarovnat výsledky s modelem, nebo rovinami XY, XZ nebo YZ.
Narovnat - nové možnosti zarovnání
Narovnat – nové možnosti zarovnání

3D Poznámky

Nově můžete v příkazech „Text s odkazem“, „Obecná poznámka“ a „Poznámka obecného profilu“ přidávat uživatelské vlastnosti.

3D poznámky - iVlastnosti
3D poznámky – iVlastnosti

Úhel obruby u plechové součásti

V dialogovém okně v příkazu „Obruba“ byly přidány nové možnosti, které umožňují určit úhel přírub a to podle hodnoty, nebo podle reference. Možnost „Podle reference“ umožňuje nastavit úhel příruby výběrem rovinné plochy, rovinného povrchu, roviny počátku nebo pracovní roviny.

Úhel obruby u plechové součásti
Úhel obruby u plechové součásti

Jaké novinky v součásti přibyly v Inventoru 2021 můžete shlédnout na přiloženém videu. V dalším díle se zaměříme na novinky, které se týkají generátoru rámových konstrukcí.

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.