V této části se zaměříme hlavně na novinky týkající se výkresového prostředí. Jedná se například o vylepšení šablon formátu výkresu, nové možnosti kótování nebo o vylepšení stylů výkresů.

Formáty listů

Nový pracovní postup formátů listů nyní nabízí produktivnější proces vytváření souborů výkresů (IDW, DWG). Nyní pokud vyberete šablonu výkresu pro nový výkresový soubor, budete u každého listu s jedním nebo více předdefinovanými pohledy vyzváni k určení komponenty. Komponenta se umístí v souladu s nastaveními definovanými pro každý pohled.

Formáty listů
Formáty listů

Když vytvoříte nový list výkresu z existujícího formátu listu, zdědí nový list nastavení vycházející z původního formátu listu. Jedná se o umístění pohledů, nastavení plechu, kusovník s nastavením jeho formátu, obecné tabulky nebo poznámky.

Jak je to u plechových dílů. Pokud je definován rozvin, aktualizují se formáty listů a šablony tak, aby si zachovaly pohled rozvinu plechu stejně jako základní pohled. Pokud vyberete šablonu formátu listu s uloženým pohledem rozvinu, bude vyplněna na základě plechové součásti, která je zdrojem pro výkres.

Pokud je vybrána nová možnost „Přizpůsobit pohledy listu“, automaticky se mění měřítko pohledů podle velikosti komponent a listu. Pokud tato možnost vybrána není (výchozí), budou pohledy vytvořené pomocí tohoto vlastního formátu listu používat měřítko, které bylo při jeho uložení nastavené v pohledech.

Přizpůsobit pohledy listu
Přizpůsobit pohledy listu

Kótování

Zarovnání kolmo k vybrané hraně

Kótu nyní můžete zarovnat k vybrané hraně. Pomocí nového typu kóty „Otočená“ kóta.

Zarovnání kolmo k vybrané hraně
Zarovnání kolmo k vybrané hraně

Umístěte kótu a nastavte ji kolmo tak, aby byla zarovnána k vybrané hraně.

  1. Vyberte lineární hranu nebo 2 body.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Kóta > Otočená.
  3. Výběrem čáry stanovte rovnoběžný nebo kolmý směr kóty.

Nový typ kóty se symbolem Ø

Nový typ kóty se objeví, když si vyberete hranu siluety válcového prvku (hřídel nebo díra). Kontextová nabídka pravého tlačítka je rozšířena o „Typ kóty / Průměr rovnoběžnosti“.

Nový typ kóty se symbolem Ø
Nový typ kóty se symbolem Ø

Nová podpora vytváření stínovaných pohledů u referenčních součástí

V dialogu pro tvorbu pohledů na záložce „Stav modelu“ u referenčních dat  byl vylepšen, aby umožňoval vytváření stínovaných pohledů.

Vytváření stínovaných pohledů u referenčních součástí
Vytváření stínovaných pohledů u referenčních součástí

Byly přidány dvě nové možnosti k vytváření stínovaných pohledů odkazovaných součástí:

  • Hrany jako reference, Stínované
  • Hrany jako součást, Stínované

Automatické osy

Na kartě Poznámka  Symboly  Osy přibyl nový příkaz „Automatické osy“. Výchozí chování os je definováno na kartě Výkres v dialogu Možnosti dokumentu.

Automatické osy
Automatické osy

Nová podpora příkazu Měření ve výkresových souborech

Ve výkresových souborech je nyní k dispozici příkaz „Měření“

Měření ve výkrese
Měření ve výkrese

Jaké novinky týkající se generátoru rámových konstrukcí přibyly v Inventoru 2021 můžete shlédnout na přiloženém videu.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.