Pro aplikaci Autodesk Inventor vyšla dnes nová aktualizace, která nejen opravuje množství chyb, ale také zpřístupňuje nové funkce. Aktualizaci 2024.2 si můžete stáhnout pomocí Autodesk Access nebo z vašeho Autodeskového účtu (v sekci aktualizace produktů, nebo kliknutím na zvolený program). V tomto článku se podíváme na aktualizaci, která velice vylepšuje stávající funkce pro produktivitu.

Náčrt

Kopírování řízených kót

Řízené hodnoty kót lze nyní kopírovat a vkládat do polí obecných hodnot kót.

Kopírování hodnot řízených kót
Kopírování hodnot řízených kót

Vylepšení promítnutí geometrie

Během Promítání geometrie, můžete přepínat mezi geometrií náčrtu a konstrukční geometrií podržením klávesy Shift při kliknutí na geometrii, kterou chcete promítnout. Toto vylepšení funguje u 2D a 3D náčrtů.

Vylepšení promítnutí geometrie
Vylepšení promítnutí geometrie

Zobrazení popisů bloků náčrtů

Při pozastavení kurzoru nad ikonou prohlížeče bloků ve složce Bloky, se nyní zobrazí pole popisu blou náčrtu, a to jak v dokumentech součástí, tak v dokumentech sestav.

Zobrazení popisu bloku náčrtu
Zobrazení popisu bloku náčrtu

Součást

Export rozvin do STEP

Novinkou je možnost exportovat rozvin plechu ve formátu STEP. Výstup je v podobě jednoduchého modelu tělesa. Náčrty rozvinu lze zahrnout do výstupu, ale musí být viditelné pro export. Možnost Uložit kopii jako je k dispozici bez ohledu na to, zda je rozvin aktivní.

Export rozvinu do STEP
Export rozvinu do STEP

Vylepšení spirály

Při použití příkazu Spirála máte možnost zachovat náčrt trajektorie a profilu viditelný, když k vytvoření spirály použijete možnost Použít. Na panelu vlastností Spirála v nabídce rozšířených nastavení vyberte možnost Zachovat náčrt viditelný při ( + ).

Viditelné náčrty - spirála
Viditelné náčrty – spirála

Člen iSestavy vygenerovaný pro prvek Povrchová úprava

Prvek Povrchová úprava lze synchronizovat s cílovým dokumentem – členem iSestavy. Vygenerované členy iSoučásti obsahují všechny prvky povrchových úprav v souladu s tabulkou členů.

SESTAVA

Nový příkaz – Uložit a nahradit vše

Možnosti uložit a nahradit všechny instance komponenty byla přemístěna do nástroje, který je dostupný na panelu Sestavení  Produktivita.

Uložit a nahradit vše
Uložit a nahradit vše

Rozšíření analýzy kolizí – přesná analýza závitu

Když vytváříte díry s prvkem závitu, závit nemusí být vždy od začátku po konec díry. To vede k kolizím v návrhu. Dialog Kontrola kolizí, umožňuje zaškrtnutí nově přidaného pole „Použít přesnou analýzu závitu“.

Rozšíření analýzy kolizí
Rozšíření analýzy kolizí

Možnosti Přerušit spojení a Vypnout spojení

Nyní máte možnost vypnout spojení mezi základní komponentou a zjednodušenou součástí. Mezi rozšířené možnosti v dialogu Zjednodušit byla přidána nová možnost Přerušit spojení.

Při vytváření odvozených součástí nebo sestav se také můžete rozhodnout vypnout nebo přerušit spojení mezi základní komponentou a odvozenou součástí nebo sestavou pomocí nových zaškrtávacích políček.

Odvození - přerušení a vypnutí spojení
Odvození – přerušení a vypnutí spojení

Přepsání iVlastností referenčního souboru AnyCAD v rozpisce

Úpravy informací iVlastností importovaných modelů jsou nyní snadnější – standardní a uživatelské iVlastnosti odkazovaných souborů AnyCAD můžete přepsat přímo v rozpisce.

Přepsání iVlastností referenčního souboru AnyCAD v rozpisce
Přepsání iVlastností referenčního souboru AnyCAD v rozpisce

Výkres

Nastavení přerušení pohledu

Naposledy použité hodnoty vzdálenosti „Mezera“, seznamu „Značky“ a nastavení zaškrtávacího políčka „Rozšířit do nadřazeného pohledu“ jsou nyní uloženy a automaticky použity při příštím použití příkazu Přerušit připojení.

Vylepšení práce s kusovníkem

Pomocí kusovníku lze jednodušeji vyhledávat součásti . Nyní můžete v kusovníku výkresu využít tyto možnosti:

  • Vybrat jeden řádek v kusovníku a na kreslicí ploše a v prohlížeči. Komponenty se křížově zvýrazní. Pomocí klávesy Ctrl a kliknutí vyberte více řádků a sledujte, jak se komponenty zvýrazní na kreslicí ploše i v prohlížeči.
  • Dvojitým kliknutím na řádek v kusovníku otevřete model komponenty.
  • Když je kusovník zvýrazněn celý, dvakrát klikněte a budete jej moci upravit.
  • Umístěte kurzor na libovolný řádek v kusovníku a všechny viditelné výskyty asociované s touto položkou se zvýrazní v pohledu a prohlížeči.
Vylepšení práce s kusovníkem
Vylepšení práce s kusovníkem

Obnovení výchozího umístění popisů pohledu

Popisky výkresových pohledů lze přemístit do výchozího umístění, díky novému příkazu Obnovit popisek pohledu. Stačí po kliknutím pravým tlačítkem na výkresový pohled vyberte možnost z kontextové nabídky.

Obnovení popisku pohledu
Obnovení popisku pohledu

Zafixování pohledu detailu

Nyní je velmi snadné zafixovat během vytváření detailní pohled k určitému bodu v pohledu. Při vytváření detailního pohledu, zaškrtněte nově přidané políčko Připojit ohraničení. Jakmile umístíte pohled, vyberte bod, ke kterému chcete detailní pohled zafixovat.

Zafixování detailního pohledu
Zafixování detailního pohledu

Obecná vylepšení

Sledování paprsků GPU

Ve verzi Inventor 2023 byla oznámena předběžná podpora sledování paprsků GPU. Od té doby byla implementována zpětná vazba a další vylepšení. V této verzi je oficiálně vydána funkce sledování paprsků GPU. Pokud má váš počítač kompatibilní jednotku GPU, bude povolena možnost Možnosti aplikace  karta Hardware  Sledování paprsků. Chcete-li používat sledování paprsků GPU, vyberte ji. Pokud počítač nemá k dispozici kompatibilní jednotku GPU, tato možnost nebude povolena.

Sledování paprsků GPU
Sledování paprsků GPU

Přizpůsobení klávesových zkratek nyní s vyhledáváním

Při nastavování uživatelských klávesových zkratek můžete pomocí příkazu vyhledávání rychle najít příkazy.

Přizpůsobení klávesových zkratek s vyhledáváním
Přizpůsobení klávesových zkratek s vyhledáváním

Vyhledávání v dialogu Parametry

Nyní můžete rychle najít parametry pomocí nového vyhledávacího pole přidaného do horní části dialogu Parametry. Výsledky vyhledávání se automaticky aktualizují podle toho, jak budete určovat kritéria vyhledávání a zvýrazníte odpovídající vyhledávání. Vyhledávání se provádí ve všech polích parametrů a můžete například podle potřeby kombinovat různá kritéria vyhledávání nebo omezit vyhledávání, například v požadovaném sloupci.

Vyhledávání v tabulce parametrů
Vyhledávání v tabulce parametrů

Vylepšení měření

Nyní je možné změřit vzdálenost mezi bodem náčrtu a nerovinnou plochou.

Bylo přidáno nové tlačítko „Odečíst od akumulované hodnoty“ pro následující hodnoty: objem, plocha, vzdálenost, úhel. Potřebné hodnoty lze odečíst od akumulované hodnoty pomocí nově přidaného tlačítka „-“ vedle každé hodnoty.

V sestavách je podporována možnost Hmotnost a je zahrnuta do měření, pokud je určen výběr součásti nebo komponenty.

Při měření rovnoběžných objektů jsou k dispozici pozice X, Y a Z pro minimální nebo maximální vzdálenost.

Vylepšení meření
Vylepšení meření

Opakované použití souborů v Kopii modelu iLogic

Nyní je možné znovu použít soubory bez jejich kopírování a vytvoření nového projektového souboru. Pokud je cílová složka stejná jako zdrojová složka, vyberte v dialogu nastavení nástroje Copy Design v modulu iLogic možnost „Použít zdrojový projekt“ a zadejte požadovanou předponu nebo příponu, případně přejmenujte soubory pomocí možností Vyhledat a Nahradit. Poté zrušte zaškrtnutí možnosti Přejmenovat u konkrétních souborů, které nechcete přejmenovat.

Opakované použití souborů v Kopii modelu iLogic
Opakované použití souborů v Kopii modelu iLogic

Informování při spuštěném pravidlu modulu iLogic

Když je spuštěno pravidlo, zobrazí se nyní na stavovém řádku zpráva s informací, že jste spustili pravidlo.

NX

Byla přidána podpora importu řady NX 2306.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.