V následujícím článku se dozvíte o novinkách programu Autodesk Inventor 2024, který je dnešním dnem odhalen. Kromě tohoto přehledu, budeme zde na blogu postupně vydávat další články, zaměřující se detailněji na novinky v jednotlivých prostředích. Všechny změny a vylepšení budeme také publikovat v našem časopisu Inventor News.

Autodesk Inventor 2024

Jsem rád, že i letos vás mohu pozvat na na naši řadu Roadshow strojírenských technologií 30.5. v Brně, 31.5. ve Zlíně, a 1.6. v Pardubicích, kde Vám kromě těchto novinek představíme i mnoho dalších aktualit ze světa Autodesku.

Již nyní si předplatitelé mohou nový Inventor stáhnout ze svého Autodesk Account a v budoucnu i pomocí nové aplikace Autodesk Access (dříve Počítačová aplikace Autodesk), kde se nacházejí i různé udpaty. Pokud ještě licenci Inventoru nemáte, tak si jej můžete zakoupit i na našem autorizovaném CAD eshopu.

Novinky a vylepšení Inventoru 2024:

Mezi hlavní novinky patří:

 • Nová funkce Povrchové úpravy
 • Vylepšení práce s pohledovými řezy
 • Nová funkce pro Revizní obláčky
 • 3D poznámky pro svary
 • Použití iLogicu s příkazy Vaultu
 • Vylepšení práce s vlastními prostředími hdr a exr

Součásti

Nový příkaz Povrchové úpravy

Nová funkce Povrchové úpravy vám umožňuje specifikovat nejen vzhled vašich dílů, komponent a sestav, ale také výrobní proces, jako je povrchová úprava materiálu.

Všechny použité povrchové úpravy jsou uvedeny v nové složce Povrchové úpravy v prohlížeči. Můžete změnit pořadí povrchových úprav v uzlu prohlížeče, potlačit je, přejmenovat, nebo odstranit.

Každé nastavení funkce Povrchové úpravy má parametr s odpovídajícím jedinečným názvem v kategorii „Parametry povrchových úprav“ v dialogu Parametry. Všechny tyto parametry lze exportovat do uživatelských iVlastností. Změna v iVlastnostech nemá vliv na parametry prvků povrchových úprav modelu.

Nová funkce Povrchové úpravy
Nová funkce Povrchové úpravy

Ve Výkresech je do dialogů Text odkazu a Formát textu přidána nová kategorie typu „Parametry – povrchové úpravy“, aby bylo možné použít informace o dokončení v poznámkách výkresu. Tyto parametry budou automaticky aktualizovány, pokud se změní v prostředí modelu.

Povrchové úpravy ve výkresu
Povrchové úpravy ve výkresu

Vylepšená detekce uzavřené smyčky v plechu

Při určování profilu v prostřední plechu je nyní vylepšena detekce uzavřené smyčky. Tím se usnadnil výběr geometrie z náčrtu, zejména v situacích kdy se více profilů překrývá.

Vylepšena detekce uzavřené smyčky v plechu
Vylepšena detekce uzavřené smyčky v plechu

Nové typy jednotek

Tvrdost je zcela nový typ jednotky a umožňuje nejen zadat tvrdost v příkazu Dokončit, ale lze ji použít i samostatně. V dialogu Parametry jsou k dispozici následující typy:

 • Brinell (HB)
 • Knoop (HK)
 • Rockwell (HRA)
 • Rockwell (HRB)
 • Rockwell (HRC)
 • Vickers (HV)
Jednotky tvrdosti
Jednotky tvrdosti

Export booleovského parametru do vlastní iVlastnosti

Nyní je možné exportovat textové i booleovské hodnoty (true/false) z dialogu Parametry do uživatelských iVlastností. Ty lze potom využít například v prostředí výkresu, nebo 3D anotacích. Při použití funkce Odvodit, lze také exportovat textové a booleovské parametry.

Booleovský parametr exportovaný do iVlastností
Booleovský parametr exportovaný do iVlastností

Vylepšení prvku Značka

Prvek Značka podporuje nerovnoběžné náčrty. Dokáže také zalomit nebo promítnout náčrt na nerovinnou plochu.

Pro složité plochy použijte možnost Promítnout a pro jednoduché zakřivené plochy možnost zalomení.

Vylepšení příkazu Značka - Zalomení
Vylepšení příkazu Značka – Zalomení
Příklady použití značek
Příklady použití značek

Vylepšení Odvození

Nyní lze zrušit náhled orientovaného minimálního ohraničovacího kvádru, během vypočítávání odvozování součásti, sestavy a při zjednodušování sestavy. Počínaje Inventorem 2024, můžete nyní odvodit objemové těleso pomocí orientovaných minimálních ohraničujících kvádrů.

Na kartu Možnosti v dialogu odvození, byla přidána nová možnost „Orientovaný minimální ohraničující kvádr“. Ve výchozím nastavení je tato možnost zaškrtnuta. Chcete-li odvodit těleso s ortogonálními ohraničujícími kvádry, zrušte zaškrtnutí políčka.

Orientovaný minimální ohraničující kvádr při Odvození
Orientovaný minimální ohraničující kvádr při Odvození

Kromě možnosti používat ohraničující kvádry v příkazu Odvození, je tato možnost také v dialogu Zjednodušit. Když je „Nahradit obálkami“ nastaveno na „Vše v jedné obálce“, hodnoty „Hrana A“, „Hrana B“ a „Hrana C“ lze nastavit v panelu vlastností a v grafickém okně.

Do Pokročilých vlastností panelu vlastností je přidána nová možnost „Vytvořit parametry modelu“. Je-li tato možnost vybrána, v okně parametrů zjednodušeného souboru se vytvoří tři parametry „Hrana A“, „Hrana B“ a „Hrana C“ pouze pro čtení.

Vytvoření parametrů hran při zjednodušení
Vytvoření parametrů hran při zjednodušení

Vylepšení pohledového řezu

Definice pohledu řezu zůstává v reprezentaci pohledu. To platí pro prostředí součásti, i prostředí sestavy. S touto verzí můžete snadno upravit definici řezu nebo potlačit řez kliknutím pravým tlačítkem na uzel reprezentace pohledu a kliknutím na Řez Upravit nebo Vypnout.

Upravení pohledového řezu
Upravení pohledového řezu

Dříve bylo nezbytné přistupovat k editaci tříčtvrtečních, nebo čtvrtinových řezů zbytečně zdlouhavě. Nyní jsou příkazy a možnosti řezu přidány přímo do minipanelu nástrojů v grafickém okně.

Minipanel pohledového řezu
Minipanel pohledového řezu

3D symboly svarů

3D značky svarů jsou nyní k dispozici jako jeden z typů 3D poznámek. Můžete vytvářet a upravovat značky svarů v modelu dílu nebo sestavy. Poté lze načíst tyto asociativní symboly ve výkresech. 3D symboly svarů jsou součástí exportů 3D PDF, DWF a sdílených pohledů.

Symbol svaru - 3D poznámky
Symbol svaru – 3D poznámky

Složka 3D poznámek

Všechny 3D poznámky jsou umístěny ve složce v prohlížeči modelu. Všechny 3D poznámky lze skrýt pomocí Skrýt všechny poznámky v kontextové nabídce složky.

Skrýt všechny poznámky
Skrýt všechny poznámky

Modifikátor požadavků na obalovou plochu 3DA

Modifikátor požadavku na obalovou plochu je nyní k dispozici pro poznámky děr a rozměry. V náhledu poznámky klikněte na kótu a na panelu nástrojů vyberte modifikátor obalové plochy.

Modifikátor požadavku na obalovou plochu
Modifikátor požadavku na obalovou plochu

Měřítko anotace

V této verzi je k rozevíracímu seznamu měřítka poznámek podle DIN EN ISO 55455 přidáno měřítko 1:5.

Měřítko poznámky 1:5
Měřítko poznámky 1:5

Další vylepšení poznámek 3DA a MBD

 • Poznámky k 3DA závitu nyní zvýrazňují všechny plochy související s prvkem závitu.
 • Modifikátor Přes vše, je nyní k dispozici pro anotace prvků.
 • Rovinnost a profil povrchu mají při použití na model výchozí hodnoty.
 • Uzel prohlížeče Dílčí základna nyní zobrazuje cílovou velikost při použití možnosti rozšířeného názvu.
Vylepšení poznámek 3DA a MBD
Vylepšení poznámek 3DA a MBD

Sestavy

Obdélníkové pole

Nyní můžete vybrat rotační plochu, válcovou nebo kuželovou, a definovat tak směr pole součásti. Příkaz Obdélníkové pole, používá osu plochy k definování směru pole. Pro otočení směru použijte standardní ovládací prvky.

Obdélníkové pole
Obdélníkové pole

Kruhové pole

Kruhové pole v sestavě je vylepšeno, aby poskytovalo přizpůsobené metody polohování. Kromě rozteče, můžete zadat celkovou velikost a podle počtu prvků se rozteč dopočítá.

Kruhové pole
Kruhové pole

Zlepšení výkonu pohledových řezů v prostředí sestavy

Ovládáním náhledu plochy řezu během tažení roviny řezu, můžete výrazně zrychlit jeho posun ve velkých sestavách.

Viditelnost koncových ploch řezu, je standardně nastavena, když je počet součástí menší než 500. Pokud je počet součástí větší než 500, koncové plochy se nezobrazí. Nastavení můžete změnit zaškrtnutím, nebo zrušení zaškrtnutí možnosti na minipanelu nástrojů.

Jedná se pouze o zobrazení během potažení plochy řezu – po potvrzení posunu se vždy zobrazí klasický pohledový řez.

Rozdíl zobrazení plochy řezu, během přetažení roviny řezu
Rozdíl zobrazení plochy řezu, během přetažení roviny řezu

Status náhrady

Kdykoli je součást nebo sestava vytvořena jako náhrada, pomocí odvození nebo zjednodušení, je výsledné součásti přidělen status náhrady. Status se zobrazí v kontextové nabídce součásti a je pouze ke čtení.

Status náhrady
Status náhrady

Podpora směru závitu v OC

S touto verzí je nyní možné mapovat směr závitu (doleva nebo doprava) na parametry šablony součásti.

Pomocí Editoru Obsahového centra přidejte nový sloupec do tabulky rodiny Obsahového centra. Vyplňte požadované vlastnosti závitu definující směr závitu a namapujte tento sloupec na šablonu rodiny Směr závitu dostupnou v nabídce Vlastnosti rodiny.

„J“ pro přímé spuštění spojů

Klávesa „J“ je nyní přiřazena jako klávesová zkratka pro spuštění příkazu Umístit spoj v sestavách, svařencích a dynamické simulaci.

Klávesová zkratka pro Spoj
Klávesová zkratka pro Spoj

Trubky a potrubí – vlastní kolena

V předchozích verzích Inventoru bylo možné k pevnému potrubí přidat pouze koleno 45 nebo 90 stupňů. Počínaje touto verzí je nyní možné použít vlastní kolena pod určitým úhlem.

Když je aktivován styl s vlastními koleny, vyberte možnost vlastní kolena v dialogu Trasa a buď použijte manipulátory se zakřivenou šipkou, nebo zadejte hodnotu pro úhel kolena vzhledem k aktuální poloze. Při nastavení úhlu 45° nebo 90° se trasa vyplní klasickým kolenem, které bude umístěno jako standardní díl.

Při nastavení jiného úhlu než 45° nebo 90°, se trasa vyplní vlastním kolenem, jenž bude umístěno jako běžný díl.

Vlastní koleno pro styly Trubek a potrubí
Vlastní koleno pro styly Trubek a potrubí

Výkres

Revizní obláčky

Revizní obláčky jsou nyní plnohodnotné objekty výkresového prostředí Inventoru a již nejsou součástí sady SDK. Postupně lze přidávat a odebírat vrcholy a stejně jako ostatní styly poznámek, je formátování spravováno pomocí Editoru stylů. Lze je upravovat buď v obláčkovém stavu, nebo z náčrtu.

Revizní obláček
Revizní obláček

Značka hrany

Nyní můžete definovat značku hrany na základě normy ISO 13715:2019. Do panelu Symboly na kartě Poznámka je přidán nový příkaz Značka hrany.

Značka hrany
Značka hrany

Vlastnost název listu

Název listu je přidán jako vlastnost listu a lze jej použít v textu.

Vlastnost - Název listu
Vlastnost – Název listu

Indikátor filtru kusovníku

Nyní je snazší rozpoznat, zda je na kusovník použit filtr. Ikona v prohlížeči a v dialogu Kusovník, zobrazuje symbol filtru, když je použit.

Identifikátor filtru kusovníku
Identifikátor filtru kusovníku

Vylepšení stylů a standardů

Mnoho 2D symbolů svarů ve výkresech bylo aktualizováno podle norem ISO/BSI/DIN/GB. Nově zavedené 3D symboly svarů využívají normy ISO, DIN a ANSI. Změny zahrnují aktualizaci názvů polí a přidání nových polí v závislosti na zvoleném typu svaru. Změny byly provedeny například u tupých svarů, koutových svarů nebo zátkových svarů.

Barevný kontrast v náčrtu výkresu

Až dosud bylo obtížné pracovat s náčrtem, pokud barva jeho prvků kolidovala s nastavením barvy listu. Nové možnosti náčrtu pod nadpisem Kreslení, umožňují nastavit barvu prvků skici pro prostředí výkresu.

Nové nastavení barev náčrtu ve výkresu
Nové nastavení barev náčrtu ve výkresu

Všeobecná vylepšení

Limit velikosti vykreslení Inventor Studia je odstraněn

Inventor Studio mělo až dosud vynucený výstup vykreslování 4096 x 4096 pixelů. Omezení bylo odstraněno a Inventor Studio vykreslí obrázky až do rozlišení 16K x 16K v závislosti na tom, co vaše grafická karta podporuje.

Zvětšení velikosti vykreslení Inventor Studia
Zvětšení velikosti vykreslení Inventor Studia

Podpora vlastních obrázků prostředí

Pracovní postup pro použití vlastních obrazů HDR a EXR je vylepšen a je podporován pro sledování paprsků CPU i GPU.

Použití vlastních prostředí HDR a EXR
Použití vlastních prostředí HDR a EXR

GPU Sledování paprsků s IBL

GPU Sledování paprsků nyní podporuje vykreslování s pozadím IBL. Od nové verze také vykresluje vzhled textury závitů.

Sledování paprsků s prostředím IBL
Sledování paprsků s prostředím IBL
Vykreslení textury závitů
Vykreslení textury závitů

Sdílené pohledy

Pro větší konzistenci v rámci Inventoru, je prostředí Sdíleného pohledu aktualizováno na panel. Ten lze libovolně přesunovat a zarovnávat podle hran obrazovky.

Využití iLogicu s Vaultem

Nové funkce přidané do iLogic umožňují Inventoru odhlašovat, získávat soubory, prohledávat Vault a mnoho dalšího v rámci vaší automatizace. Fragmenty kódů pro úložiště přidané do editoru usnadňují využití v iLogicu.

Poznámka: Kód iLogic Vault vyžaduje aplikaci Vault Professional a nebude fungovat jako rozhraní s Vault Basic.

Vault využitelný v kódu iLogic
Vault využitelný v kódu iLogic

Pohled „Perspektiva s ortogonálními plochami“

Tato možnost nastaví pohled jako Perspektivní a pouze pokud srovnáte pohled přesně (například podle pohledové kostky), změní se na Ortogonální.

Perspektivní pohled s ortogonálními plochami
Perspektivní pohled s ortogonálními plochami

Interoperabilita

Pracovní postup exportu Fusionu

Pokud došlo ke změně ve stavu modelu, nebo zobrazení návrhu použitém pro export do Fusionu, zobrazí se upozornění, že aplikace Inventor a Fusion 360 nejsou synchronizovány. Stane se tak, když klepnete na Otevřít ve Fusionu 360 v kontextové nabídce. Díky tomu máte možnost aktualizovat model Fusionu 360 před jeho otevřením.

Pracovní postup synchronizace s Fusionem
Pracovní postup synchronizace s Fusionem

Podpora UCS pro JT a STEP

JT i STEP podporují možnost zahrnout UCS při importu.

(UCS znamená User Coordinate System, což je uživatelský souřadnicový systém. UCS určuje referenční osy a rovinu pro modelování v prostoru)

Podpora UCS pro JT a STEP
Podpora UCS pro JT a STEP

Obecné vylepšení importu

 • OBJ Import – Výkon při otevírání souborů OBJ byl vylepšen.
 • SolidEdge – Byla přidána podpora pro čtení SolidEdge 2023.
 • Parasolid – Byla přidána podpora pro import a export Parasolid verze 35.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.

2 Komentářů