V následujícím článku se dozvíte o novinkách programu Autodesk Inventor 2025, který je dnešním dnem oficiálně vydán. Kromě tohoto přehledu budeme zde na blogu postupně vydávat tipy v této verzi. Vývojáři v Autodesku si pro nás letos připravili spoustu novinek, z nichz největší vidím v přepracování prostředí pro plechy.

Rádi vám všechny novinky ukážeme na našich zastávkách každoroční RoadShow, které se letos budou konat v Pardubicích 29.5. a ve Zlíně 30.5.2024. Kromě již zmíněných věcí se můžete těšit na aktuality Fusionu 360, našich skvelých aplikací, i aktuality ze světa Autodesku.

Již nyní si předplatitelé mohou nový Inventor stáhnout ze svého Autodesk Account a v budoucnu i pomocí nové aplikace Autodesk Access (dříve Počítačová aplikace Autodesk), kde se nacházejí i různé udpaty. Pokud ještě licenci Inventoru nemáte, tak si jej můžete zakoupit i na našem autorizovaném CAD eshopu.

Náčrty

Vylepšení náčrtových polí

Nyní můžete použít načrtnutou hranici a kopírovat geometrii pouze v rámci této hranice. Po určení, kterou geometrii chcete kopírovat v poli, lze označit hranici a těžitě/základní bod geometrie. Kopírovaná geometrie bude veškerá geometrie se základními body uvnitř hranice.Nová hranice obdélníkového pole náčrtu

Nová hranice obdélníkového pole náčrtu

Nová hranice kruhového pole náčrtu
Nová hranice kruhového pole náčrtu

iVlastnosti v příkazu Text geometrie

Nově máme možnost přidat standardní a uživatelské iVlastnosti jako text geometrie do náčrtu součástí. Přístup k iVlastnostem je prostřednictvím spuštění textového editoru (tužka v rámečku).

Přidání iVlastností do Textu geometrie
Přidání iVlastností do Textu geometrie

Plechy

Několik příkazů pro tvorbu plechových součástí je modernizováno a nově zahrnují vylepšení:

 • Pracovní postupy panelu vlastností
 • Vše na jednom panelu, žádné karty
 • Podpora světlých a tmavých motivů

Plocha

Přepracovaný příkaz Plocha
Přepracovaný příkaz Plocha

Obruba

Přepracovaný příkaz Obruba
Přepracovaný příkaz Obruba

Vyříznutí

Kromě panelu vlastností je zde vylepšeno označení oblasti překrývajících se entit náčrtu.

Přepracovaný příkaz Vyříznutí
Přepracovaný příkaz Vyříznutí

Export rozvinu jako DXF

K možnostem exportu DXF je přidána nová vrstva IV_UNCONSUMED_SKETCH_CONSTRUCTION. Veškerá exportovaná konstrukční geometrie se umístí do této vrstvy. Pokud je hladina vypnutá, neexportuje se žádná konstrukční geometrie.

Součásti

Pole prvků

Podobně jako v náčrtech

V prostředí modelování součástí můžete nyní použít plochu, více ploch stejného rovinného prvku nebo načrtnutou hranici k vytvoření polí pouze v rámci této hranice. Stejně jako v náčrtu, můžete kopírovat prvky a objemová tělesa například pouze v rámci hranice, všechny prvky s těžištěm uvnitř hranice nebo pomocí základního bodu, kde jsou použity všechny prvky se základním bodem uvnitř hranice.

Pole prvků s nastavením hranice
Pole prvků s nastavením hranice

Vylepšení povrchových úprav

Odvození

Povrchové úpravy lze nyní odvodit do cílového dokumentu pomocí příkazu Odvodit. Při zahrnutí Povrchových úprav se automaticky zahrnou všechny spjaté parametry. Naopak při vyloučení Povrchových úprav budou automaticky vyloučeny.

Povrchové úpravy - odvození
Povrchové úpravy – odvození

Selektor (výběr)

Stávající selektor funkce Povrchové úpravy byl nahrazen dvěma selektory: „Zahrnout“ a „Vyloučit“. Použijte selektor Zahrnout pro výběr ploch a těl (zrušte výběr v kombinaci s tlačítkem ‚Ctrl‘). Pomocí voliče Vyloučit vyberte plochy, které mají být vyloučeny z výběru.

Priorita výběru v panelu

Pomocí nové možnosti výběru určete, zda na součásti vybrat objemová nebo povrchová tělesa, nebo pouze plochy. Když je aktivní filtr výběru tělesa, můžete vybrat těleso a provést další úpravy odstraněním ploch jeho povrchu. Chcete-li vybrat více ploch najednou, podržte tlačítko „Ctrl“.

Možnost zakázat parametry

Nyní můžete zakázat, nebo odstranit požadovaný parametr Povrchové úpravy. Chcete-li parametr deaktivovat, vyberte vedle něj tlačítko „Zakázat parametr“.

Rychlý přístup k umístění složky XML

Nová položka „Otevřít umístění knihovny Povrchových úprav“ v nabídce panelu poskytuje rychlý přístup ke složce, kde se nacházejí definice Povrchových úprav XML.

Vylepšení panelu Povrchové úpravy
Vylepšení panelu Povrchové úpravy

Zobrazení rozšířených názvů

Pomocí možnosti Zobrazit rozšířené názvy v rozevírací nabídce Předvolby zobrazení prohlížeče zobrazíte rozšířené informace za názvem uzlu prvků. Nyní uvidíte typ povrchové úpravy a hodnotu. Další vylepšení:
 • V sestavách je nyní zahrnuta jakákoli povrchová úprava aplikovaná na komponentu, která má být zrcadlena.

 • Zadání tvrdosti bylo změněno na textové pole, které umožňuje zadávání libovolných jednotek a rozsahů hodnot tvrdosti.

 • Funkce Povrchové úpravy využívá interní název pro shodu vzhledů mezi lokalizovanými verzemi, což vám umožňuje bezproblémově přesouvat dokumenty mezi různými lokalizovanými verzemi.

 • Nyní můžete mazat a znovu nastavovat Povrchové úpravy v expresním režimu.

Možnost Odvodit jako ohraničující válec

Počínaje touto verzí může být vybraná součást v odvozené součásti a sestavě reprezentována jako ohraničující válec. Tato možnost s omezeným počtem detailů snižuje spotřebu paměti. Ohraničovací válec se aktualizuje, aby odrážel jakékoli změny v odvozené nebo základní komponentě. Navíc máte možnost kombinovat ohraničovací rámečky a ohraničovací válce. To znamená, že jedno těleso může být zjednodušeno jako krabice, zatímco jiné může být znázorněno jako válec.

Odvození jako ohraničující válec
Odvození jako ohraničující válec

Nové typy Bodu vrtání

V dílech i sestavách nyní můžete při vytváření děr používat 3 nové typy vrtacích bodů (Plochý W, Úhel V, Úhel Y). Typ Úhel Y vytváří bod vrtání, který je součástí parametru hloubky díry. Typ Plochý W vytváří plochý bod vrtání, ale ve 2D a 3D anotacích bude vrtací nástroj použit v souladu s normou ISO.

Tři nové typy bodu vrtání
Tři nové typy bodu vrtání

 

Do dialogu Poznámka k díře bylo přidáno tlačítko „Typ bodu vrtání“, které přidává tag <DPOINT> k anotacím 2D a 3D poznámky díry. Použitím této značky je aktivní typ vrtného bodu zahrnut do anotace, reprezentovaný následujícími symboly:

 • Ploché = „U“
 • Úhel = „“ “ (pro tento typ vrtacího hrotu není nic přidáno)
 • Ploché W = „W“
 • Úhel V = „V“
Informace o nových typech bodů vrtání v anotaci
Informace o nových typech bodů vrtání v anotaci

Navíc bylo do dialogu „Poznámka k otvoru“ přidáno tlačítko „Směr závitu“, které umožňuje přidání tagu <TDIR> pro směr závitu.

Formátování se spravuje pomocí Editoru stylů. Typ vrtáku je k dispozici pro normu ISO, zatímco směr závitu je k dispozici pro všechny normy.

Nastavení bodu vrtání v Editoru stylů
Nastavení bodu vrtání v Editoru stylů

3D anotace a definice na základě modelu

Můžete použít přednastavení v příkazech Obecná poznámka a Obecná poznámka k profilu umístěných na panelu Obecná poznámka.

Předvolba může obsahovat:

 • Text
 • Symboly
 • Parametry
 • Standardní iVlastnosti
 • Fyzikální vlastnosti
Předvolby pro anotace
Předvolby pro anotace

Sestavy

Změna reference modelu prezentace

Nyní můžete nahradit zdrojový model v prezentaci. Proces je podobný jako při kreslení nahrazení reference modelu.

Změna reference modelu prezentace
Změna reference modelu prezentace

Symbol 3D svaru

Symboly svarů ve 3D lze nyní snadno vytvářet výběrem prvků svarů.

Vyberte buď plochu, nebo hranu prvku svaru a poté z kontextové nabídky vyberte „Synchronizovat předvolbu“ pro synchronizaci dat ze staršího 3D symbolu svaru. Funkce Synchronizování předvolby je dostupná pouze pro 3D symbol svaru, který je připojen k prvku svarové housenky.

Zjednodušení válcem

Počínaje tímto vydáním mohou být součásti nahrazeny jednoduchým válcem.

Chcete-li to provést, vyberte kteroukoli z možností „Nahradit“ v oblasti „Nahradit obálkami“ a nastavte typ na „Orientovaný minimální vymezovací válec“. Když je vybrána možnost typu „Vše v jedné obálce“, hodnoty Průměr a Výška se zobrazí na panelu i na plátně.

Zjednodušení válcem
Zjednodušení válcem

Šroubové spoje dle pole sestavy

Při použití Generátoru šroubových spojů nyní můžete vybrat pole (kruhové a obdélníkové) vytvořené v prostředí sestavy.

Výkresy

Předvolby přidány do dialogového okna Formát textu

Nyní můžete zadat a používat předvolby v dialogu „Formát textu“. Všimněte si, že předvolby nejsou sdíleny mezi různými příkazy.

Přednastavení obsahuje:

 • Text
 • Symboly (pouze v modelování, ne ve výkresech)

Schopnost škálovat revizní obláčky

Při práci s revizními obláčky bylo provedeno několik vylepšení. Nyní můžete změnit velikost oblouků revizního mraku, což umožňuje vytváření revizních obláčků kolem menších detailů v pohledu.

Revizní obláček můžete také upravit pomocí kontextové nabídky uzlu prohlížeče revizního cloudu pomocí nově přidaného příkazu „Upravit…“. V dialogovém okně „Oblak revizí“ můžete vybrat možnost zobrazení dialogového okna pokaždé, když vložíte nový oblak revizí. To vám umožní jej okamžitě upravit a použít aktuální nastavení jako výchozí hodnoty.

Podpora výplně pozadí kóty

Do dialogu „Formát textu“ pro kóty výkresu je přidána nová možnost „Výplň pozadí“, která zlepšuje čitelnost výkresů.

Při exportu do DWG budou poznámky s výplní pozadí importovány a exportovány s výplní barvou pozadí. To však neplatí pro anotace s odkazem a obecnou poznámkou.

Úprava barvy pozadí kóty
Úprava barvy pozadí kóty

Možnost skrýt vynášecí čáru kóty průměru a poloměru

Byla přidána nová možnost pro kóty Průměr a Poloměr, která umožňuje skrýt vynášecí čáru. Chcete-li použít tuto funkci, vyberte vynášecí čáru, klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Skrýt prodlužovací čáru“.

Skrýt vynášecí čáru průměru a poloměru
Skrýt vynášecí čáru průměru a poloměru

Nastavení přerušení v oříznutí

Do Editoru stylů a norem byly přidány nové možnosti pro nastavení přerušovacích čar na okrajích oříznutého pohledu. V „Editoru stylů a norem“ rozbalte položku „Zobrazit poznámky“ a vyberte „Oříznout“ pro určení stylu.

Editor stylů - nastavení značky přerušení
Editor stylů – nastavení značky přerušení

Symbol oblouku pro rozměry

Nyní můžete vytvářet kóty se symbolem oblouku podle normy ISO 129-1:2018.

Na záložku „Možnosti“ v „Editoru stylu a norem“ byly přidány nové možnosti pro určení polohy symbolu oblouku (buď nad nebo před kótou).

Editor stylů - symbol oblouku
Editor stylů – symbol oblouku

Nastavení indexu revizí pro tabulky revizí

Nyní je možné zadat výchozí číslování (alfa nebo číselné) ze šablony výkresu namísto přes samotnou tabulku revizí. Do „Editoru stylů a norem“ pro tabulky revizí byla přidána nová možnost „Výchozí nastavení indexu revizí“.

Vychozí seřazení kusovníku

Nyní můžete určit pořadí řazení položek v kusovníku přímo v Editoru stylů pomocí nově přidané možnosti „Seřadit“.

Nastavení výchozího seřazení součástí v kusovníku
Nastavení výchozího seřazení součástí v kusovníku

Všeobecné vylepšení

Výběr

Zvýraznění výběru komponent, ploch a hran bylo vylepšeno, aby poskytovalo větší kontrast s modelem. Při zvýraznění komponenty se obrys zobrazí v kontrastní barvě ke zvýraznění, což dále zlepšuje a usnadňuje identifikaci.

Zvýraznení výběru komponent
Zvýraznení výběru komponent

Zobrazení komponent v samostatné barvách

Pro sestavy můžete nyní dočasně zobrazit součásti v samostatných barvách. Zobrazení komponent v jedinečných barvách může pomoci při výběru a pochopení prostorových vztahů komponent a další. Můžete také definovat barvy, které chcete použít při zobrazování samostatných barev.

Zobrazení komponent v samostatných barvách
Zobrazení komponent v samostatných barvách

Vylepšené zvýraznění

Zvýraznění pro kouli, válec nebo torus atd. bylo vylepšeno pro lepší rozlišení položky zaostření.

Zvýraznení povrchu pro kouli, válec nebo torus
Zvýraznení povrchu pro kouli, válec nebo torus

Rychlé vytváření 3D poznámek z kót

V dílech a sestavách můžete nyní vytvářet kóty 3D poznámek z vybraných kót náčrtu nebo prvku. Vyberte prvek nebo skicu, abyste povolili kóty, a pak vyberte kóty, které chcete povýšit.

Nová funkce přenosu kót do poznámek
Nová funkce přenosu kót do poznámek

Vylepšení obtisků a sdílených pohledů

 • Na stejnou plochu lze umístit více obtisků. Jejich pořadí v prohlížeči modelu určuje, který obtisk leží nahoře.
 • Přepsání vzhledu neovlivňuje vzhled obtisku.
 • Zobrazení na tělesech, plochách a odvozených dílech a sestavách.
 • Sdílená zobrazení nyní podporují nálepky, včetně několika překrývajících se nálepek na jedné ploše. Při vytváření sdílených pohledů jsou obrázky obtisků převedeny na obrázky SVF kvůli kompatibilitě s prohlížeči.

Vylepšení iLogic

 • Podpora iLogic pro událost Před přihlášením do Vaultu

Do dialogového okna „Spouštěče událostí“ byla přidána nová událost s názvem Před přihlášením do Vaultu. To vám umožní provést závěrečnou kontrolu souborů před jejich odesláním do úložiště.

Pokud pravidlo, které se spouští při události, vyvolá chybu, přihlášení se zruší a před pokračováním v přihlášení musíte chybu opravit. Pokud dojde k chybě v nadřazeném souboru (například sestavě), zruší se také odevzdání pro podřízené soubory (například součásti) a naopak. Pokud je k události připojeno externí pravidlo a toto externí pravidlo není v době přihlášení nalezeno, bude přihlášení zrušeno. Chyba v jednom souboru zruší celou operaci přihlášení.

 • Podpora iLogic pro ovládání rozsahu úprav pomocí stavů modelu

Pomocí fragmentů můžete ovládat úpravy stavů modelu.

 • Možnost výběru obrazových souborů pro tlačítka pásu karet

Na kartě „Možnosti“ editoru pravidel (pro externí pravidlo) se zobrazují aktuální ikony. Kliknutím na tlačítko složky se otevře dialogové okno souboru, kde můžete vybrat jiný bitmapový soubor z libovolné složky. Soubor, který vyberete, bude zkopírován do stejné složky jako pravidlo, přičemž název bude změněn podle konvence pojmenování. Doporučené rozlišení obrázku (v pixelech) je 16×16 pro malý a 32×32 pro velký. Ostatní velikosti však budou automaticky upraveny.

 • Ve výchozím nastavení lze povolit bezpečnostní kontrolu pravidel iLogic

Možnost „Kontrola pravidel na přítomnost škodlivého kódu“ je nyní po instalaci standardně zaškrtnuta. K této možnosti lze přistupovat z některého z následujících:

 • Dialogové okno Spouštěče událostí > Možnosti
 • karta Nástroje > iLogic > Konfigurace iLogic > Možnosti zabezpečení

Záznamník zpětné vazby o výkonu (doplněk)

Tento nový doplněk je navržen tak, aby pomohl určit potenciální problémy s výkonem. Přístup k nástroji je spravován prostřednictvím Správce doplňků. Po načtení klikněte na tlačítko Nápověda.> Pomoc -> Performance Feedback Recorder a postupujte podle pokynů. Po zaznamenání zpětné vazby se vám zobrazí řada panelů, kde můžete poskytnout informace o své zkušenosti.

Záznamník zpětné vazby o výkonu
Záznamník zpětné vazby o výkonu

Editor tabulkových souborů

Na záložku „Obecné“ v Možnostech aplikace bylo přidáno nové rozevírací pole, které umožňuje specifikaci výchozího editoru pro otevírání tabulkových souborů. Pokud je „Editor souboru rozloženého listu“ nastaven na aplikaci, která není nainstalována, zobrazí se dialogové okno s výzvou.

Editor tabulkových souborů
Editor tabulkových souborů

Interoperabilita

Import Industry Foundation Class (IFC) pro Inventor

Inventor má nyní možnost importu IFC. Lze upravit volby importu, které ovlivňují výkon, můžete nastavit, která data se importují s vlastnostmi a parametry IFC.

Dialogové okno importu poskytuje možnost načíst model, což vám umožňuje řídit, který obsah se importuje a jak bude reprezentován v prostředí modelování. Výběry se zvýrazní na panelu Import i na plátně. Můžete vyloučit celé třídy IFC nebo jednotlivé prvky.
Možnosti importu IFC do Inventoru
Možnosti importu IFC do Inventoru

Výstup pro výběr verzí aplikace Revit

Nyní máte možnost exportovat do Revitu 2023 a novějších verzí. Pokud odpovídající Revit Core Engine (RCE) není nainstalován, budete vyzváni k jeho instalaci. Jak instalace pokračuje, můžete v Inventoru pracovat na dalších úkolech. Po dokončení instalace restartujte příkaz, který jste použili před instalací.

Poznámka: Platí pouze pro soubory uložené v aplikaci Revit 2023 a novějších verzích.

Funkce verzí aplikace Revit je přidána pro následující příkazy:

 • Zjednodušit
Výběr verzí aplikace Revit při exportu
Výběr verzí aplikace Revit při exportu
 • Export stavebních dílů

Když k výstupu souborů RFA používáte prostředí obsahu BIM, kliknutím na tlačítko Možnosti otevřete seznam verzí aplikace Revit.

Export stavebních dílů
Export stavebních dílů

Věrnost výstupu souborů RFA

Inventor nyní poskytuje větší grafickou věrnost pro modely exportované do formátu RFA.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.