Inventor iLogic – Nastavení materiálu a Vypsání hmotnosti dílu

V minulých článcích jsme se naučili vytvářet základní pravidla pro ukládání souboru a otevíráni aktuálního umístění a také jsme si vytvořili jednoduchý formulář kde tyto pravidla spouštíme a vypisujeme si také několik dalších vlastností. Dnešní díl bude ještě opět jednoduší. Nebojte, příště už to tak lehké nebude. 🙂 V tomto článku si totiž ukážeme celkem tři jednoduché řádky dvou pravidel. A to na změnu materiálů a výpisu hmotnosti.

A proč tohle řešit přes iLogic, když obojí zvládne Inventor sám o sobě? Řekněme, že ve svých modelech využíváte pořád dokola jen pár materiálů, ať už konkrétních Vámi vytvořených nebo defaultních z knihovny Autodesku. My si tedy vytvoříme do našeho formuláře přepínací pole na 5 materiálů které používáme. A zároveň si do formuláře necháme vypsat hmotnost se zaokrouhlením a jednotkami.

Takto bude vypadat výsledný formulář, který si dnes spolu vytvoříme:

Pravidlo pro nastavení materiálu
Pravidlo pro nastavení materiálu

 

Abychom mohli vytvořit pravidla tak si nejdřív připravíme naše parametry. Přes kartu Správa > Parametry. Přidáme nový textový uživatelský parametr, který si nazveme HMOTNOST. Dodržujte přesně velká a malá písmena a nejlépe nepoužívejte českou diakritiku. Pravým kliknutím do bílého prázdného pole ve sloupci Výraz si navolíme Nastavit jako výraz s více hodnotami.

Tabulka parametrů
Tabulka parametrů

A do něj si přidáme řádkami oddělené materiály, mezi kterými chceme přepínat. POZOR: Názvosloví musí být přesné. Materiály se musí spárovat s knihovnou načtenou projektem a tudíž se snažte dodržet jak diakritiku tak malá velká písmena. Ve většině případů se materiály spárujou i když toto nedodržíte, ale nastávají případy kdy se tak nestane a tak se toho vyvarujme předem. Já si tedy pidám tyto 4 materiály v tomto přesném znění:

Parametr s více hodnotami
Parametr s více hodnotami

 

Následně si přidáme ještě jeden textový parametr, který nazveme HMOTNOST. Textový proto, jelikož do něj budeme chtít vepisovat nejen číslo, ale rovnou i jednotky – vše pomocí iLogic. Parametry máme tedy hotovy a tak je uzavřeme a přejdeme do pravidel.

Vytvoříme si první pravidlo, které si nazvu Hmotnost a bude obsahovat tento řádek:

HMOTNOST = Round(iProperties.Mass, 3) & " (kg)"

 

Jinak řečeno – do parametru HMOTNOST zapíšeme hodnotu vzešlou z Round(iProperties.Mass, 3) & “ (kg)“
První část Round nám zaokrouhlí to co je v závorce. A v ní máme iProperties.Mass – nebo-li Hmotnost z iVlastností. Číslo tři za čárkou znamená zaokrouhlení hmotnosti z iVlastností na tři desetinná místa. Pomocí znaku “&” řekneme iLogicu, že budeme k hodnotě vzešlé ze zaokrouhlení přidávat další část. V našem případě textový řetězec – jednotky. Úmyslně s mezerou před první závorkou. Pravidlo uložíme.

A hned přejdeme do vytváření druhého pravidla, které si nazveme MATERIAL. Toto pravidlo obsahuje následující řádky:

iProperties.Material = MATERIAL
iLogicVb.RunRule("HMOTNOST")

 

V prvním řádku zapisujeme uživatelský parametr MATERIAL do iVlasnostiMaterial. A když máme zapsaný materiál, tak samozřejme chceme zaktualizovat i náš parametr HMOTNOST. A proto jsme doplnili druhý řádek RunRule, který nám zajistí spuštění konkrétního iLogic pravidla. Pokud toto pravidlo neexistuje tak při potvrzování přes “OK” tlačítko nás iLogic nebude chtít pustit dál. Proto pozor na diakritiku a speciální znaky. Pravidlo uložíme.

Co jsme to tedy nyní vytvořili? Přejděme zpátky do seznamu parametrů. Nyní, když měnit materiál v parametru tak se nám automaticky bude měnit i parametr hmotnost.

image01

image00

 

To ale není vše. My jsme si chtěli práci zjednodušit a ne stížit abychom museli při změně materiálů vždy šahat do tabulky parametrů. Proto si tyto pravidla přidejme do nového Formuláře. Jak na tvorbu formulářů v iLogicu jsme si ukazovali v minulém článku.

Parametru MATERIAL ve formuláři nastavím Typ ovládacího prvku “Oblast s přepínači” a Umístění textu “Nahoře”. A u parametru Hmotnost, nastavíme Pouze ke čtení “Ano”.

Nastavení formuláře
Nastavení formuláře

 

A máme hotovo. Nyní, když si celý formulář uložíme a spustíme tak můžeme měnit materiál aktuálního dílu a okamžitě vidíme i jeho hmotnost se zaokrouhlením a jednotkami.

Výsledný formulář s pravidlem
Výsledný formulář s pravidlem
Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.