Inventor iLogic – Otevření aktuálního umístění dokumentu

Tímto článkem bych rád začal kratší sérii o používání iLogicu. Tento “doplněk” Inventoru se stává poměrně často využívaným a především velmi užitečným k práci se samotným Inventorem. Několik tipů na pravidla v iLogicu jsme zde na blogu již uvedli. Nyní v tom budeme pokračovat a to tak, že si každé pravidlo postupně vysvětlíme. Která jeho část co dělá a jak pomocí pravidel seskládat například formulář, který si budete moct jakkoliv nakonfigurovat a vyvolat.

Dnešním článkem teda začneme opravdu velmi lehce. A to jednoduchým jednořádkovým pravidlem, které nám otevře aktuální umístění dokumentu ve kterém ho spustíme. Nebudete se tak tedy muset proklikávat složitě několika okny či složkami, ale na jedno kliknutí si otevřete finální umístění dokumentu.

Celé, již poskládané pravidlo vypadá následovně. Celé si ho můžete zkopírovat do iLogicu a hned Vám bude fungovat.

Shell("explorer.exe " & ThisDoc.Path,vbNormalFocus)


Nyní pojďme ale postupně krok po kroku.
Nejdříve si musíme spustit tzv. Prohlížeč iLogic. Ten najdeme na kartě Správa pod kartou iLogic.

INV-iLogic1

Tím se nám otevře další okno, které si můžeme jednoduše táhnutím kamkoliv v Inventoru umístit. Já si ho ukotvím třeba nad prohlížeč modelu.

INV-iLogic2Zde uvidím postupně seznam všech pravidel, které budu postupně tvořit a jsou uložené s tímto modelem.

Pozor: Pokud chcete mít iLogic pravidlo předem vytvořené pro všechny další modely, tak jej musíte mít uložené v šabloně, kterou otvíráte!

Nyní přes tlačítko Přidat pravidlo vytvoříme naše nové pravidlo pro otevření aktuálního umístění dokumentu.

INV-iLogic3

Pravidlo si libovolně pojmenujeme a dostaneme se to okna pro vytváření iLogic pravidel. Zde si nakopírujte výše zmíněné pravidlo v jeho plném znění. A nyní si ho pojďme vysvětlit.

Příkaz začíná částí Shell(explorer.exe)

Tato část je v podstatě příkaz z Visual Basicu a jediné co nám udělá je že spustí klasické prohlížecí okno windows (explorer). Touto funkcí bychom také mohli spustit jakýkoliv další exe soubor uložený kdekoliv na PC.
Pozor: Za explorer.exe je úmyslně ještě mezera a až potom ukončovací uvozovky! Proč? Můžete si to vyzkoušet třeba v příkazovém řádku, výsledný spouštěcí příkaz musí být ve tvaru např: explorer.exe c:\Autodesk ; a nikoliv explorer.exec:\Autodesk – což by se nám bez té mezery stalo.

Ale jelikož chceme otevřít prohlížeč v konkrétním umístění tak jej musíme ještě získat. K tomu slouží druhá část: ThisDoc.Path
Jinak řečeno: ThisDoc – Tento dokument; Path – Jeho cesta ve které je uložena.

Pokud bychom do pravidla už nic nepřidali, tak se sice otevře windows prohlížeč souborů v dané cestě, ale ani bychom si toho nevšimli, jelikož by nebylo aktivní a tudíž by bylo schované někde pod těma všema oknama které máme puštěné pro práci.

Z toho důvodu je potřeba připsat poslední část kódu: vbNormalFocus
A uzavřít závorkou celý příkaz Shell. Část vbNormalFocus slouží k zaktivnění okna které se nám otevře nad všemi ostatními. Stejně tak by fungoval i VB příkaz AppWinStyle.NormalFocusiLogic Pravidlo máme tedy hotovo, takže potvrdíme OK a uložíme.

INV-iLogic4

Nyní, kdykoliv chceme spustit toto pravidlo, stačí na něj kliknout pravým a Spustit.

INV-iLogic5

V příštích článcích si ukážeme pravidlo pro ukládání dokumentu, nastavení materiálu a vypsání hmotnosti dílu. Také si vysvětlíme jak fungují spouštěče událostí, co to je tzv. iTrigger a po té se pustíme do již složitějších pravidel na pokročilou tvorbu PDF, kontroly mezních hodnot polotovaru u plechu a změnu velikosti a orientace výkresu.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.

2 Komentářů