Inventor – Reprezentace zobrazení: Pohled

To všechno co se děje v pracovním prostoru (neboli v modelovacím prostoru) a stromu historie se dá charakterizovat termíny „Pohled“, „Poloha“ a „Úroveň detailu“. Tak se na to spolu, v tomto krátkém 3-dílném seriálu, pojďme podívat. Začněme právě pohledem.

Inventor pohled reprezentace

Pohledové reprezentace:

Koukáme-li do pracovního prostoru (zkraťme to na PP) vidíme svůj model, ideálně máme před sebou celou sestavu. Tato sestava má v PP nějaké umístění, přiblížení a natočení, ve kterém můžeme pracovat také s viditelností a nastavovat konkrétní díly, nebo komponenty jako „Povolené“, „Průhledné“, nebo zcela „Neviditelné“ (pomocí P-kliku na model v PP, nebo ve Stromu historie), ty nám pak nepřekáží například při práci na skrytých částech modelu. Můžeme zde dále pracovat s řezy a nahlížet tak snadno dovnitř, do modelu (více se můžete dozvědět ve článku: Pohled řezu). A v neposlední řadě mají pak jednotlivé díly, dle použitého materiálu, charakteristický vzhled a i tento vzhled, stejně jako veškeré jeho změny, jsou obsahem „Pohledové reprezentace“. Můžeme tedy snadno vytvářet různé vzhledové – pohledové varianty, přepínat mezi nimi a jednoduše je používat, ať už pro účely modelování, generovat 3D PDF, nebo třeba pro tvorbu prezentací (rozpadů).

Tipy k použití:

  • Chceme-li aby se nám část modelu v PP nezohledňovala do výběru, ale současně nechceme o její zobrazení zcela přijít, nastavme tento díl, nebo komponentu jako „nePovolenou“ (tzn. zrušíme zatržítko u možnosti „Povoleno“). Ikona ve stromu historie získá zelenou barvu a část modelu bude v PP reprezentována průhledným vzhledem.

Inventor nepovoleny dil reprezentace

  • Obdobně funguje možnost „Průhledné“ s rozdílem, že v PP půjde tato část modelu vždy vybrat (přidáme zatržítko k možnosti „Průhledné“).

Inventor průhledný díl

  • No a nakonec možnost „neViditelné“ zcela vypne viditelnost modelu v PP (zrušíme zatržítko u možnosti „Viditelné“).

Inventor neviditelný díl

Závěrem:
Chceme-li vytvořit novou pohledovou reprezentaci, stačí kliknou pravým tlačítkem myši na řádek „Pohled“ (ve stromu historie) a vybrat „Nová“. Takto vytvořená pohledová reprezentace je vždy kopií aktuálně aktivní pohledové prezentace (doporučuji tedy vycházet z „Výchozí“ pohledové reprezentace, pokud nemáme požadavky jiné).

Nakonec ještě ukázka změny vzhledu modelu a příště si povíme více o „Polohových reprezentacích“.

Inventor reprezentace materiálu

Ušetřete 25% na produktech Autodesk