Inventor – Reprezentace zobrazení: Poloha

Z minula už víme, co pro nás znamená „Pohledová reprezentace“ a v druhém díle naší 3-dílné série si povíme více o „Polohové prezentaci“.
Předchozí článek si můžete přečíst zde: Reprezentace zobrazení: Pohled.

Inventor poloha

Polohová reprezentace:

Pracujeme-li na sestavě, řekněme na nějakém pohyblivém mechanizmu a potřebujeme konstrukci provádět s ohledem na různé polohy (například horní a dolní úvrať), tak abychom nemuseli sestavou (mechanizmem) neustále pohybovat sem a tam, můžeme si tyto potřebné polohy zachytit a snadno mezi nimi přepínat a právě k tomuto nám slouží „Polohové reprezentace“. Krom toho nám takto vytvořená reprezentace může dál posloužit například i pro účely pohledu na výkresu (více se můžete dozvědět ve článku: Inventor: Kombinace stínovaného pohledu s drátovým).

Inventor polohova reprezentace

Opět platí:

Novou polohovou reprezentaci vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek „Poloha“ (ve stromu historie), tato reprezentace vychází (je kopií) aktuálně aktivní reprezentace zobrazení.

U aktivní polohové reprezentace můžete:

  • Přesouvat nebo jinak změnit umístění komponenty.
  • Upravovat hodnoty parametrů.
  • Zapnout a vypnout viditelnost komponent.

U aktivní polohové reprezentace nemůžete:

  • Přidat, odstranit nebo změnit pořadí komponent.
  • Změnit strukturu sestavy.
  • Vytvořit nebo odstranit pracovní konstrukční prvky.
  • Vytvářet, upravovat nebo odstranit prvky sestavy nebo iVazby.
  • Nastavit komponenty jako aktivní.

Našli jste pro funkci „Polohové reprezentace“ další využití? Neváhejte se s ním pochlubit dole v komentářích. Samozřejmě možnosti polohy jsou závislé na vazbách a spojích. Tudíž pokud je aktivní polohová reprezentace tak můžete přepisovat hodnoty spojů a vazeb a tím měnit různé varianty poloh.

Inventor reprezentace polohy