Inventor – Reprezentace zobrazení: Úroveň detailu

Z předchozích dílů už víme, jak můžeme využít „Pohledové a Polohové reprezentace“ a v tomto závěrečném díle naší 3-dílné série o reprezentacích zobrazení modelu, si povíme více o reprezentaci „Úrovně detailu“. Proč? Dozvíme se přeci ve článku.

Předchozí články najdete zde: Reprezentace zobrazení: Pohled a Reprezentace zobrazení: Poloha.

Inventor úroveň detailu

Reprezentace úrovně detailu:

Ne vždy potřebujeme mít v sestavě detailně načítány všechny složité podsestavy (komponenty) a díly. Chceme-li tedy ulevit svému počítači a pracovat na velkých sestavách bez aktuálně nepotřebných komponent, nebo dílů, můžeme si vytvořit novou reprezentaci „Úroveně detailu“ a nepotřebné části modelu vypnout (nastavit je tedy jako „Vypnuté“). Takto snížíme například náročnost načítaného obsahu, což zlepší plynulost chodu aplikace a zároveň nám přibude možnost se mezi takto vytvořenými úrovněmi (pomoci stromu historie) vždy přepnout, bez nutnosti opětovného „Vypínání“ či zapínání komponent a dílů.

Inventor hlavní úroveň detailu

Vypnuté“ díly a komponenty rozeznáme snadno dle stromu historie a to tak, že jsou přeškrtnuté a mají u názvu doplněn popisek „Potlačeno“. Rozpiska (stejně jako kusovník) s těmito částmi modelu nadále počítá.

Inventor Vnější díly vypnuty

Opět platí:

Novou reprezentaci úrovně detailu vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek „Úroveň detailu“ (ve stromu historie), tato reprezentace vychází (je kopií) aktuálně aktivní reprezentace zobrazení.

Tip:

Krom „Potlačení – Vypnutí“ některých komponent lze použít například funkci „Náhrada obalem“, která nám vytvoří (dle našeho nadefinování) z hlavní sestavy právě například jedno jediné těleso (díl), čímž dojde ke značnému snížení náročnosti načítaného obsahu (z „X“ stovek, nebo tisíců dílů na pouhý 1 díl. Pozn.: záleží na předchozím nadefinování našich požadavků. K tomuto tématu se můžete více dozvědět ve článku: Náhrady).

Inventor Náhradní úroveň detailu_řez

V případě, že nevíte, co znamenají čísla v pravé části stavového řádku, doporučuji se podívat na článek: Jak velká je moje sestava?

Tak prima, teď už víme vše o Reprezentacích zobrazení a můžeme snadněji pracovat v sestavách, jednodušeji tak připravovat podklady pro tvorbu výkresové dokumentace.

Jakékoliv poznámky, či vlastní tipy opět oceníme dole v komentářích.