Jak provádět simulace a analýzy vašeho modelu v Autodesk Inventoru? Jaké máte možnosti, pokud potřebujete provést lineární nebo nelineární statické zatížení, optimalizaci tvarů, generativní navrhování nebo jiný druh analýz. Kolega Zdeněk Opletal v následující prezentaci předvede jak například na MKP analýzu (Metoda Konečných prvků) a jaké možnosti simulací máte například ihned v programu Autodesk Inventor.

Generátor tvarů

Co to je generátor tvarů (generative design) v Inventoru? A jak funguje. Pokud jste někdy přemýšleli jak odlehčit vaše modely a zda je nemáte předimenzované vzhledem k okolním podmínkám, pak se podívejte na část prezentace o generativním navrhování.

Ve videu uvidíte postup od nastavení podmínek, k provedení simulace na základě které Inventor navrhne kolik materiálů může uživatel odebrat a následně odebere podle doporučeného podložení mesh sítě. Následně uživatel může znovu provést simulaci a zjistit, jestli neodebral materiálu příliš. Tím dosáhne výsledku, který je stále v pořádku pro výrobu, ale zároveň je velmi odlehčen a přitom stále vydrží požadovanou zátěž.

Nastran In-CAD

Nastran In-CAD je aplikace obsažená v kolekci produktů Product Design and Manufacturing Collection. Slouží k provedení analýz pomocí metody konečných prvků (FEA). Z videa se dozvíte, jak provést dopadovou simulaci Inventor modelu za využití dynamické simulace v programu Nastran In-CAD. Od ukázky nastavení simulace až po vypočtení výsledku a upravení modelu podle dat.

 

 

Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.