Maximalizujte svou produktivitu s Adeon Inventor Tools

Aplikace Inventor Tools je nová aplikace od společnosti Adeon CZ a slouží především pro zvýšení efektivity, zjednodušení a zrychlení práce v Autodesk Inventoru. Vychází z aplikace Add-On Ultimate. Aplikace obsahuje nástroje pro práci, které Inventor buďto vůbec nemá, nebo jsou jejich funkce omezené. Funkce pro Inventor Tools se budou dále rozšiřovat.

➡ Chci zkušební verzi ⬅

Po instalaci se v každém prostředí například v součásti, v sestavě nebo ve výkresu, zobrazí karta Adeon Tools, která obsahuje příkazy a funkce pro dané prostředí.

Adeon Inventor Tools – Prostředí součásti
Adeon Inventor Tools – Prostředí sestavy
Adeon Inventor Tools – Prostředí výkresu

Aplikace v současné době obsahuje přes 50 příkazů, funkcí a vylepšení. Zde je zkrácený výčet funkce, které Adeon Inventor Tools obsahuje.

Adeon Inventor Tools – Souhrn funkcí

Funkce aplikace:

Funkce v prostředí Náčrt / Součást / Plech

 • Nástroj Zobrazit počátek slouží pro promítnutí počátku – Středového bodu v náčrtu pokud jste si jej například omylem smazali.
 • Nástroj Promítnuté jako konstrukční slouží pro změnu promítnuté geometrie v náčrtu na konstrukční.
 • Nástroj Skrýt prvky slouží pro skrytí konstrukčních prvků zobrazených u dílu, které obsahuje.
 • Nástroj Přejmenovat tělesa slouží pro hromadné přejmenování objemových těles v prostředí součásti.
 • Nástroj Srovnat těleso slouží primárně pro zarovnání importované tělesa vůči počátku.
 • Nástroj Export DXF slouží pro exportování rozvinu aktuálně otevřeného plechu do formátu DXF.
 • Společný nástroj pro všechny prostředí Najít na disku slouží pro otevření Windows složky v místě vybraného souboru.
 • Společný nástroj pro všechny prostředí Adeon+ Vám zobrazí seznam všech důležitých odkazů na bonusy Inventor uživatelům od společnosti Adeon CZ.
 • Společný nástroj pro všechny prostředí Teamviewer spustí nainstalovaný program Teamviewer nebo jej stáhne, pokud není nainstalovaný. Slouží pro rychlejší spojení s podporou Adeonu.
 • V globálním nastavení aplikace si můžete různé funkce před konfigurovat či aktivovat.

Funkce v prostředí Sestava / Svařenec

 • Nástroj Kontrola BIM slouží pro spuštění kontrolní tabulky, ze které se dozvíte řadu informací o složitosti modelu.
 • Nástroj Skrýt prvky slouží pro skrytí konstrukčních prvků ze sestavy a všech podsestav a komponent, které daná sestava obsahuje.
 • Nástroj PROPS slouží k přehledné a jednoduché kontrole, zda jsou vlastnosti vyplněné u všech komponent sestavy.
 • Nástroj Přejmenovat součásti slouží pro hromadné přejmenování komponent v sestavě podle uživatelem zadané logiky pojmenovávání.
 • Nástroj Přejmenování uzlů prohlížeče přejmenovává strom historie dle nastavení.
 • Nástroj Založit výkresy založí dle nastavení výkresovou dokumentaci přímo z 3D modelů.
 • Nástroj Seřadit rozpisku změní rozpisku tak, aby jednotlivé hodnoty pozice se rovnali jak ve vrcholové sestavě, tak i v jednotlivých podsestavách.
 • Nástroj Bod těžiště po spuštění vloží pracovní bod do těžiště modelu.
 • Nástroj Vyčistit vzhledy po spuštění projde celou sestavu a všechny podřazené komponenty a zruší přepsání vzhledu daného objektu.
 • Nástroj Skrýt náčrty projde celou sestavu a všechny podřazené komponenty, a pokud najde náčrt, který má zapnutou viditelnost, tak ji vypne a zobrazený náčrt tak skryje.
 • Nástroj Vše pevné projde celou aktuálně otevřenou sestavu a všechny podřazené komponenty a všechny nastaví jako pevné.
 • Nástroj Vnější plocha slouží pro výpočet vnějšího povrchu modelu a jeho zjednodušení.

Funkce v prostředí Výkres

 • Nástroj Export PDF/DXF vyexportuje právě otevřený výkres do formátu DXF nebo PDF dle zvoleného nastavení.
 • Nástroj Vystředit kóty projde celý otevřený výkres a vystředí všechny nalezené kóty.
 • Nástroj Čisti kóty projde celý otevřený výkres a promaže všechny nevyřešené kóty, které ztratili svou referenci.
 • Nástroj Možnosti listu přidává rychlejší a jednodušší přístup k nastavení výkresu Inventoru.
 • Nástroj Osy děr projde celý otevřený výkres a vloží do všech nalezených děr a zaoblení osu.
 • Nástroj Středy děr projde celý otevřený výkres a vloží středovou značku do všech nalezených děr a zaoblení.

Nastavení a další funkce

 • Karta Obecné můžete nastavit jazyk aplikace či nastavit automatické ukládání práce v Inventoru.
 • Karta PROPS slouží pro nastavení k nástroji, který provádí kontrolu vyplněných vlastnosti všech komponent sestavy.
 • Karta DXF slouží pro nastavení exportu DXF jak z modelu, tak i z výkresu.
 • Karta PDF slouží pro nastavení exportu PDF z výkresu.
 • Karta Sestavy slouží pro nastavení přejmenování součástí a pro nastavení pojmenování uzlů prohlížeče.
 • Karta iVlastnosti definuje funkce, které vytvoří nebo aktualizuje danou iVlastnost ve vybraných prostředích.
 • Karta iLogic můžete přidat svoje existující ilogic kódy jako tlačítka do karet Nástrojů Inventoru.
 • Karta licence zobrazí veškeré informace o licenci a verzi aplikace.
Adeon Inventor Tools – Nastavení

Aplikace Adeon Inventor Tools budeme stále vylepšovat v závislosti na Vašich námětech a připomínkách.Proto budeme velice rádi za každá návrh k vylepšení.

➡ Chci zkušební verzi ⬅

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.