První CAM projekt – Inventor HSM

Z názvu je patrné, že se v dnešním článku budeme zabývat ukázkou jednoduchého nastavení projektu a vytvořením jednoduchých drah obrábění.

inventorhsm-prvni-cam-projekt

Začneme tím, že si v Inventoru otevřeme nebo vytvoříme model, který chceme obrábět. Následně se přepneme do záložky CAM (kterou získáte instalací některé z nástaveb InventorHSM), kde již začneme vytvářet samotný projekt obrábění.

Nastavení

Každý projekt začínáme nastavením základních parametrů. Nastavíme tedy o jaký typ obrábění se jedná, zvolíme nulový bod, vybereme model popřípadě upínač. Nastavíme taky polotovar, ze kterého budeme obrábět. Můžeme si také přednastavit číslo programu.

InventorHSM tlačítko nastaveni

Obráběcí operace

Po základním nastavení už můžeme začít přidávat jednotlivé obráběcí operace. Začneme tou nejzákladnější operací a tou je obrobení čela. Zvolíme si tedy operaci a nastavíme jednotlivé požadované technologie obrábění. Nastavení každé operace je rozděleno do několika záložek.

InventorHSM nastaveni operace

Jedná se o záložku:

 1. Nástroj
  Zde nastavíme požadovaná nastroj, chlazení, posuvy a otáčky
 2. Geometrie
  V geometrii je to samozřejmě výběr obráběné geometrie případně natočení nástroje.
 3. Výšky
  Ve výškách zase nastavíme jednotlivé hodnoty odkud pokud se bude obrábět, kde je bezpečná výška pro přejezd.
 4. Záběry
  V záběrech se nachází nastavení technologie obrábění. To znamená, jaký bude záběr jak se bude obrábět, jestli na více hloubek, jaké budou přídavky.
 5. Mapování
  Záložka mapování slouží k nastavení toho, jak se nástroj chová mimo obrábění. Zde se tedy nastavují nájezdy, odjezdy a přejezdy mezi operacemi.

InventorHSM vygenerovana draha

Simulace obrábění

Další fází je simulace, ve které si můžeme zkontrolovat průběh obrábění. Simulace obsahuje zobrazení nástroje, polotovaru, obráběcích drah, přibližný čas obrábění a také hlavně kontrolu kolizí.

InventorHSM simulace

Generování NC kódu

Poslední fází, když nepočítám vytvoření servisního listu je vygenerování samotného NC kódu. Zde nastavujeme postprocesor pro stroj, na kterém se bude obrábět, výstupní složku a název programu. Je zde možnost také nastavit nějaké dodatečné parametry.

InventorHSM CAM simulace

Závěrem

Co se týká celého nastavení tak většina nastavení je již nějakým způsobem přednastavena, nebo se automaticky nastaví po zvolení některých parametrů. Z toho plyne, že nemusíme pracně zadávat všechny hodnoty a pokud nepotřebujeme precizně odlaďovat každou dráhu, dokážeme vytvořit obráběcí dráhy doslova na pár kliků. Záleží tedy jen na nás jak moc chceme odladit dráhu a s ní spojený čas obrábění.

 

Josef Moravčík
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Připravuji pro vás články především o přípravě obrábění a dostupných CAM programech. Potkat mě můžete ve zlínské kanceláři Adeonu.

2 Komentářů