Jak nastavit flexibilitu v sestavách pomocí meze vazeb

Pomocí mezí vazeb definujeme povolený rozsah pohybu komponent (Od – Do), které se pohybují nebo otáčejí. Můžeme zadat hodnotu pro Maximální, Minimální a Klidová polohu. Nachází se na kartě „Sestava“ v příkazu „Vazba“.

Meze vazeb

Pomocí tohoto nastavení určíme mez, která bude od minimální do maximální polohy. Velká výhoda je, že tato mez je dodržena i v nadřazené sestavě při zapnutí flexibility. Vymezená vazba je označena v prohlížeči symbolem +/-. Jak využit flexibilitu můžete shlédnout na následující video ukázce.

Tip: Stejně jako u dotykové sady zvažte výkonnost sestavy při použití mezí vazeb. K dosažení nejlepší výkonnosti použijte meze vazeb k vyhodnocení návrhu a potom upravte vazbu a zrušte zaškrtnutí políček. Mezní hodnoty jsou uloženy s vazbou a zůstanou k dispozici, když omezení znovu aktivujete.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.