Jak si nastavit šroubový spoj pro další použití

Pokud používáte k vytvoření šroubového spoje generátor na kartě „Návrh“, můžete si uložit nastavení šroubového spoje pro další použití. Každý nový šroubový spoj lze vytvořit a uložit totiž do šablony. Když otevřete generátor šroubových spojů, můžete klepnutím na možnost „Nastavit“ použít šablonu na aktuálně navrhovaný šroubový spoj.

Postup, jak uložit šroubový spoj do šablony a následně ho použít, naleznete na následující video ukázce.