Jak volně umístit text kóty během kótování v Inventoru

Při kótování ve výkresu se standardně umísťuje text kóty do středu. Pokud budete chtít tento text při kótování libovolně umístit, podržte klávesu CTRL. Tím se text uvolní a Vy ho můžete umístit kamkoliv na kótovací čáře.

Uvolnění text kóty