Jak vytvořit nový náčrt na odsazené rovině

Při vytváření náčrtu na odsazené rovině musíte nejdříve vytvořit pracovní rovinu, která je odsazena o určitou vzdálenost a na ni následně vytvořit nový náčrt. Toto však lze sloučit do jedné části.

Kliknete na příkaz „Vytvořit 2D náčrt“.

Příkaz"Vytvořit nový náčrt"

Následně vybereme plochu pro nový náčrt a podržíme levé tlačítko u myši a posuneme náčrtovou rovinu.

Odsazená náčrtová rovina

Tímto si vytvoříte zároveň posunutou pracovní rovinu a na ni nový náčrt.

Náčrtová rovina