Křivky pomocí rovnic

Křivky pomocí rovnic se používají k modelování složité geometrie, jako jsou například ozubené profily nebo trajektorie tažení pro hydraulická čerpadla. Chcete-li vytvořit křivku rovnice, zadejte rovnice, pomocí kterých bude definována křivka, a rozsah k vyhodnocení rovnic.

Jak vytvářet křivky pomocí rovnic, můžete shlédnout na následující video ukázce.