Novinky v Autodesk Inventoru 2015 – Souhrnný přehled

V tomto článku jsem pro Vás sepsal to nejdůležitější, co se v tomto programu od minulé verze změnilo. Podrobnější celkový seznam naleznete v našem časopisu „Inventor News“, který se pro Vás připravuje.

Podrobný výpis novinek Vám budu postupně přinášet v následujících dílech, ve kterých se vždy zaměřím na určitou část.

 Inventor Home

 • Nová úvodní obrazovka nazvaná „Home“ je jakousi osobní nástěnkou, která slouží pro rychlý přístup ke všem důležitým souborům a učebnímu obsahu.
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka


Základní vylepšení

Autodesk Application Manager – Správce aplikací

 • Správce aplikací vám snadno zjistí aktuální stav nainstalovaných aplikací řady Autodesk 2015.
Application Manager
Application Manager


Změna velikosti dialogu Možnosti aplikace

 • Výběrem libovolného rohu dialogového okna „Možnosti aplikace“ můžete měnit jeho velikost.


Zjednodušení karet 3D Model a Náčrt

 • Zobrazení panelů na těchto kartách bylo zjednodušeno pro rychlý přístup k nejčastěji používaným příkazům.


Skrytí panelů ve výchozím nastavení

 • Některé panely s méně frekventovanými příkazy byly pro optimalizaci pracovního prostoru skryty. Získáváte tak více místa pro práci s 3D modelem.


Karta „Náčrt“ je trvale k dispozici

 • Karta „Náčrt“ je nyní trvale dostupná v prostředí součásti, sestavy i výkresu.


Rychlý přístup ke změně velikosti tlačítek

 • Kliknutím pravého tlačítka na ikonu příkazu můžete flexibilně měnit velikost jednotlivých tlačítek (Velké/Malé).


Součásti

Freeform modelování

 • Inventor 2015 přináší čtrnáct nových nástrojů. Freeform modelování jako nový alternativní přístup k pokročilému modelování složitých tvarů s použitím prvků přímé manipulace.
Freeform modelování
Freeform modelování

 

Přímá editace

 • Díky nové Přímé editaci součástí můžete rychleji získat požadovanou geometrii. Nastavení velikosti a umístění modelovacích prvků budete provádět pomocí přímé manipulace s tvarem součásti.
Přímá editace
Přímá editace


Tvorba středové roviny mezi dvěma plochami

 • Nyní můžete vytvářet středové pracovní roviny v součásti i v sestavě mezi dvěma plochami, které nemusejí být rovnoběžné.
Středové roviny mezi dvěma plochami
Středové roviny mezi dvěma plochami


Rozšířené zvýrazňování při výběru buňky v tabulce iSoučásti a iSestavy

 • Výběrem buňky v tabulce iSoučásti nebo iSestavy se v grafickém prostoru modelu i v prohlížeči zvýrazní příslušný objekt.


Čištění nepoužitých parametrů

 • Ve spodní části tabulky Parametrů se objevuje tlačítko nového příkazu „Čistit nepoužité“, který otevře dialogové okno, v němž se zobrazí všechny nepoužité parametry.
Čištění nepoužitých parametrů
Čištění nepoužitých parametrů


Úhel zakroucení – rozšíření prvku Tažení

 • Do dialogového okna pro „Tažení“ byla přidána další možnost – „Úhel zakroucení“.
Úhel zakroucení
Úhel zakroucení


Výchozí délka závitu a hloubka otvoru definovaná v souboru THREAD.xls

 • V excelovském souboru „THREAD.xls“,jenž se nalézá ve složce \Design Data\XLS\cs-CZ, se objevují dva nové sloupce pro výchozí délku závitu a délku výběhu.
Výchozí délka závitu a hloubka otvoru
Výchozí délka závitu a hloubka otvoru


Prostředí náčrtu

Nové nástroje a nastavení pro vazby Relax Mode

 • „Relax Mode“ umožnuje upravit geometrii například tažením a následně aplikovat nové vazby v náčrtu. Můžete tedy upravit geometrii v náčrtu, i když je již plně zavazben.
Relax mode
Relax mode


Kvalitnější přístup k nastavení vazeb ve 2D náčrtu

 • Veškeré nastavení vazeb pro 2D náčrt je nyní organizováno do jednoho společného příkazu „Možnosti vazby“.
Kvalitnější přístup k nastavení vazeb
Kvalitnější přístup k nastavení vazeb


Odstranění vazeb a odstranění vazby totožné

 • Pokud vyberete geometrii, máte nyní možnost přes kontextovou nabídku přistoupit k příkazům pro odstranění všech vazeb u vybrané geometrie.


Vylepšení příkazu Odsazení

 • Při vytváření geometrie pomocí příkazu Odsazení se segmenty (čára, oblouk nebo elipsa) automaticky odstraní, pokud dosáhnou nulové délky
Vylepšení příkazu Odsazení
Vylepšení příkazu Odsazení


Vytvoření bodu na virtuálním průsečíku dvou prvků náčrtu

 • Nyní můžete zachytit virtuální průsečík mezi dvěma prvky ve 2D náčrtu.
Vytvoření bodu na virtuálním průsečíku
Vytvoření bodu na virtuálním průsečíku


Plechy

Použití razníku přes ohyb v plechovém dílu

 • Nyní můžete vytvářet jednoduché nebo složité tvary pomocí razníků v plechovém dílu napříč ohybem.


Přesnější výzvy při odstranění rozvinu nebo při převedení plechového dílu na standardní součást

 • Pokud odstraníte rozvin nebo převedete plechovou součást zpět na standardní díl, zobrazí se varovná výzva.


Normálové vyříznutí

 • V dialogovém okně Vyříznout nyní naleznete možnost pro normálové vyříznutí.
Normálové vyříznutí
Normálové vyříznutí


Vylepšená orientace rozvinu

 • Stejně jako ve složeném modelu si i v rozvinu můžete nastavit orientaci.
Vylepšená orientace rozvinu
Vylepšená orientace rozvinu


Rozvin a opětovný ohyb u dílů s nulovým ohybem

 • Nyní můžete vytvořit částečný rozvin a opět vytvořit ohnutý model u plechových dílů třetích stran s nulovým poloměrem.

 

Sestavy

Expresní režim a jeho zdokonalení

 • Nyní můžete v expresním režimu upravovat díly a podsestavy, aniž byste je museli otevřít v samostatném okně.


Vytvoření spojů, které potřebujete

 • Nyní máte k dispozici další možnosti k vytvoření spoje mezi díly.


Rámové konstrukce

Opakované použití rámových členů a následná změna opakovaně použitých rámových členů

 • V rámové konstrukci nyní naleznete dva nové příkazy, a to Opakované použití a Změna opakovaného použití.
Opakovaně použitých rámových členů
Opakovaně použitých rámových členů


Trubky a potrubí

Nastavení průhlednosti komponent v sestavě

 • Inventor 2015 přináší nové možnosti v nastavení průhlednosti komponent v sestavě.


Výkres

Rychlé zobrazení pohledu velkých sestav

 • Režim Expres mode slouží k rychlejšímu vygenerování náhledu hlavně u velkých sestav.


Rychlé otevření výkresového souboru

 • Nová možnost Rychle otevřít, kterou naleznete v dialogovém okně Možnosti, umožní rychle otevřít výkresový soubor.
Rychlé otevření výkresového souboru
Rychlé otevření výkresového souboru


Zkrácené kótovací čáry

 • K úspoře práce a zvýšení přehlednosti obrazu je možné používat zkrácených kótovacích čar.
Zkrácené kótovací čáry
Zkrácené kótovací čáry


Editace pozice dvojklikem na libovolném místě

 • Poklepáním můžete upravit pozici a následně změnit typ pozice nebo přepsat hodnotu pozice.


Rozdělení a přesunutí tabulky do jiného listu

 • Nyní můžete přes prohlížeč ve výkresu přesunout rozdělenou tabulku (obecnou tabulku, tabulku děr a kusovníky) na jiný list.
Přesunutí a rozdělení tabulku
Přesunutí a rozdělení tabulku


Automatické seřazování dílů v kusovníku

 • Při úpravě kusovníku máte nyní k dispozici novou možnost Automatické seřazení po aktualizaci.
Automatické seřazování dílů v kusovníku
Automatické seřazování dílů v kusovníku


Identifikace výkresového pohledu přes popisek pohledu

 • Pokud vytvoříte pohled (například promítnutý pohled nebo detail) a přesunete ho na jiný list, lze do popisku na pohledu zobrazit jméno či index listu, na kterém se nachází nadřazený pohled.


Komunikace a Interoperabilita

Vylepšení pro práci s mračny bodů

 • Pro práci s mračny bodů se v nové verzi programu objevují tři nové příkazy:
 • Navigátor, kterým dokážeme zapínat/vypínat viditelnost určitých oblastí skenovaných objektů.
 • Plocha z bodů mračna, která dokáže vytvořit konstrukční plochu pro další využití při navrhování.
Plocha z bodů mračna
Plocha z bodů mračna


Překladače

 • V nové verzi jsou aktualizovány překladače pro import/export následujících formátů.


Import
:

• CATIAV5 verze R6 až V5-6R2013

• Parasolid do verze 26.0

• JT verze 7.0 až 10.0

• SolidWorks verze 2001 až 2014

Export:

• CATIAV5 verze R10 až V5-6R2013

• Parasolid verze 9.0 až 26.0

• JT verze 7.0 až 10.0


Vylepšení plánovače úloh

 • Pro ještě pohodlnější aktualizace a migrace dat se v možnostech těchto dvou úloh objevuje funkce aktualizace materiálových a vzhledových stylů použitých v těchto návrzích.

Jak jsem psal, více informací se dočtete v našem časopisu „Inventor News“, který se pro Vás připravuje.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.