Novinky v Autodesk Inventoru 2016 – Stručný přehled

V tomto článku naleznete stručný přehled novinek v Autodesk Inventor 2016. Podrobnější celkový seznam novinek naleznete v našem časopisu „Inventor News“, který se pro Vás připravuje.

Dále detailní výpis novinek Vám budu postupně přinášet v následujících dílech, ve kterých se vždy zaměřím na určitou oblast.

Domovská stránka

 • Domovská stránka obsahuje řadu nových nástrojů pro zjednodušení správy souborů. Panely můžete překonfigurovat, měnit jejich velikost, příp. obnovit výchozí rozložení. Stav Vaultu je zobrazen mezi nedávno použitými dokumenty. Kliknutím na Detaily získáte bohaté informace o souborech.
Inventor 2016 - Domovská stránka
Inventor 2016 – Domovská stránka

Základní vylepšení

Inventor Studio

 • Nová podpora pro Image Based Lighting (IBL) – Osvětlení založené na obrázku.
 • Pokročilé renderování RapidRT nabízí nové konfigurace pro vykreslování.

Vylepšení grafiky

 • Nový vizuální styl Technická ilustrace vytvoří v grafickém okně efekt realistické technické kresby. Ke světelným stylům bylo přidáno 11 nových IBL stylů.

Podpora Operačních systémů

 • Inventor 2016 nyní podporuje pouze 64-bit OS: Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1.

iLogic konfigurace

 • Konfiguraci pro externí pravidla lze exportovat a importovat přes XML soubor a sdílet ji tak mezi více uživateli.

Náčrt

Tangenciální kóty

 • Inventor 2016 nyní poskytuje dvě tangenciální kóty při kótování čáry ke kružnici bez průměru.
Inventor 2016 - Tangenciální kóty
Inventor 2016 – Tangenciální kóty

Uchopení bodů

 • Kontextová nabídka pravého tl. pro Uchopení bodů byla rozšířena o další úchopové body.

Zdrojová rovina náčrtu

 • Nyní můžete lépe identifikovat, na které rovině nebo ploše náčrt vznikl

3D náčrt

Obalit plochu

 • Příkaz Obalit plochu byl vylepšen o některé způsoby promítání křivky na plochy.

Plechové součásti

Multi-tělesa

 • Nyní i u plechů můžeme využívat výhod více objemových těles.
Inventor 2016 - Multi-tělesa u plechu
Inventor 2016 – Multi-tělesa u plechu

Nulový poloměr ohybu

 • Do návrhových stylů u Pravidla plechu a do dialogových oken prvků byla přidána možnost nulového poloměru ohybu.
Inventor 2016 - Nulový poloměr u plechu
Inventor 2016 – Nulový poloměr u plechu

Volné tvary

Upravit tvar

 • Dialogové okno Upravit tvar bylo rozšířeno o následující vylepšení pro vysunutí, reset, měkka editace.

Volná plocha

 • Pomocí nového příkazu Volná plocha vytvoříte povrchové těleso v podobě 2D roviny, kterou můžete dále libovolně upravovat.
Inventor 2016 - Volné tvary - volná plocha
Inventor 2016 – Volné tvary – volná plocha

Odstranit plochu

 • Díky příkazu Odstranit plochu vytvoříte otevřené povrchové těleso, které můžete následně různým způsobem uzavírat.

Konvertovat

 • Povrchy parametrického tělesa lze příkazem Konvertovat převést do volného modelování a zde využít volno plošného prostředí k přeměně tvaru.

Zarovnat

 • Pomocí nového příkazu Zarovnat můžete přesunout a natočit těleso k cílové ploše nebo rovině.

Rozdělit hrany

 • Příkaz Rozdělit hrany oddělí hrany a smyčky hran volného tělesa a způsobí vytvoření dalších separátních celků.
Inventor 2016 - Volné tvary - Rozdělit hrany
Inventor 2016 – Volné tvary – Rozdělit hrany

Zesílit

 • Další nový volno plošný příkaz Zesílit je pružnější obdobou parametrického příkazu Zvětšit/Odsadit.

Rovnoměrná tvorba

 • Pokud narazíte na problémy s úpravami volného tvaru, může Rovnoměrná tvorba uvolnit těleso k dalším editacím.

Průhlednost

 • Přepínač Průhlednosti okamžitě zprůsvitní všechna tělesa.

Vybrat skrz

 • Nástroj Vybrat skrz uschopní výběr oknem i na protější povrchy. Funguje jako přepínač.

Sjednotit hranu

 • Příkaz Sjednotit hranu byl vylepšen v práci s otevřenými tvary povrchových těles.

Symetrie

 • Střed Symetrie je zvýrazněn čárkovanou smyčkou.
Inventor 2016 - Volné tvary - Symetrie
Inventor 2016 – Volné tvary – Symetrie

Sestavy

Návrh velkých sestav

 • Pro návrh rozsáhlých sestav byl v Možnostech aplikace přidán přepínač pro nový nástroj Zakázat automatické zdokonalení, které poskytuje vyšší grafický výkon hrubším zobrazením 3D modelu sestavy.

Nahradit komponentu

 • Příkaz Nahradit komponentu nyní můžete použít pro více různých komponent naráz.

Kontrola kolizí

 • Kontrola kolizí byla rozšířena o výběr oknem v rámci dialogu analýzy.

Pole komponent

 • Dialogové okno pro obdélníkové i kruhové pole bylo doplněno o středovou rovinu.
Inventor 2016 - Sestava - Pole komponent
Inventor 2016 – Sestava – Pole komponent

Výkresy

Rychlá tvorba

 • Přímo z prostředí 3D modelu součásti nebo sestavy nyní aktivujete tvorbu hlavního výkresového pohledu, který respektuje stávající natočení modelu.

Externí knihovna načrtnutých značek

 • Do Návrhových dat byla přidána podsložka pro externí knihovnu načrtnutých značek, která umožní pružnější sdílení uživatelských technických symbolů, textů a tabulek. Ve složce načrtnutých značek můžou být další podsložky s dalšími knihovnami symbolů.Knihovny značek mohou obsahovat IDW i DWG formáty.

Měřítko

 • Měřítko prvního listu se nyní může automaticky objevovat v razítku.
Inventor 2016 - Výkres - Meřítko
Inventor 2016 – Výkres – Meřítko

Skryté hrany spojovacích součástí

 • V dialogovém okně pro vytváření pohledů (Možnosti zobrazení) se objevuje nová možnost pro vypnutí skrytých hran u všech spojovacích součástí.

Průhlednost komponent

 • Ve výkresovém pohledu sestavy můžete využít nový nástroj z kontextové nabídky na pravé tl. – Průhlednost. Dojde k vykreslení původně skryté komponenty.

Orientace Základního pohledu

 • Při vytváření Základního pohledu lze nyní měnit orientaci pomocí pohledové kostky (ViewCube).
Inventor 2016 - Výkres - orientace základního pohledu
Inventor 2016 – Výkres – orientace základního pohledu

Pozice

 • V prostředí načrtnutých značek si nyní můžete vzhled pozice navrhnout dle firemních požadavků.

Značky a symboly

 • Významně jsou rozšířeny speciální grafické znaky.
Inventor 2016 - Výkres - Značky a symboly
Inventor 2016 – Výkres – Značky a symboly

Značka drsnosti

 • Styl značky drsnosti byl rozšířen o další referenční normy, např. DIN ISO 1302 – 1992, DIN EN ISO 1302 – 2002 a JIS B 0031 – 2003.

Zarovnání poznámek

 • Různé typy poznámek s odkazy mohou být zarovnány hromadně, a to vertikálně, horizontálně a k vybrané hraně.

Text

 • Dialogové okno pro texty a texty s odkazem bylo zjednodušeno pro snadnější používání a přitom posíleno o nové funkce.

Prezentace – rozpad

Vytvořit pohled

 • Dialog pro tvorbu pohledu byl rozšířen o různé úrovně rozpadu a nastavení trajektorií.

Pohledová reprezentace

 • Přes pravé tl. na Explosion můžete dodatečně měnit výběr Pohledové reprezentace a její asociativitu.

Automatický rozpad

 • Nový příkaz Automatický rozpad, který je přidán na kartu Prezentace, usnadňuje rozpad podsestav.

Mini panel pro Pohyb komponent

 • Pro pohyb komponent vznikl nový miniaturní panel nástrojů, kde se oproti původnímu oknu objevují navíc tlačítka Posunout a Nepřerušovaný pohyb, změna výběru komponenty, rozšíření v nastavení směru, nové možnosti při práci s trajektoriemi a tlačítko Zpět k poslednímu pohybu.

Úprava pohybů

 • Dvojklikem na trajektorii se dostanete do editace pohybů

Interoperabilita

Zvýšení výkonu

 • Díky podpoře multivláken poskytuje Inventor využití více jádrových procesorů, čímž se zvyšuje výkon při práci se soubory z jiných CAD systémů.

Importovat jako Referenční model

 • Nová schopnost importovat soubor jako Referenční model asociativně propojí v Inventoru 2016 vybrané soubory s jiným CAD systémem. Platí pro soubory z programů CATIA, Solidworks, NX, Pro-E/Creo, Alias a AutoCAD.
Inventor 2016 - Interoperabilita - Importovat jako referenční model
Inventor 2016 – Interoperabilita – Importovat jako referenční model

Importovat jako Konvertovaný model

 • Původní možnost Konvertovat model vytvoří soubory typu Inventor, které nejsou spojeny s originálem, ale můžete je libovolně upravovat.

Selektivní import

 • Nová záložka Vybrat poskytuje možnost výběru jen některých komponent pro import.
Inventor 2016 - Interoperabilita - Selektivní výběr
Inventor 2016 – Interoperabilita – Selektivní výběr

Propojení vlastností

 • Uživatelsky můžete namapovat iVlastnosti Inventoru s vlastnostmi souborů programů CATIA, Pro-E/Creo, Solidworks a NX.

AutoCAD DWG – rozšíření konektivity

 • 3D modely můžete nyní vytvářet asociativním promítáním 2D geometrií z AutoCADového DWG.

Elektromechanická propojení

 • Elektromechanické projekty poskytují propojení mezi projekty programů Inventor a AutoCAD Electrical. Soubory elektromechanických návrhů se stávají vzájemně asociativní.

Jak jsem již psal na začátku, více informací se dočtete v našem časopisu „Inventor News“ nebo v dalších dílech, které pro Vás připravuji na www.inventor3dblog.cz

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.