Novinky v Autodesk Inventoru 2017 – Stručný přehled

V tomto článku naleznete stručný přehled novinek v Autodesk Inventor 2017. Podrobnější celkový seznam novinek naleznete v novém čísle našeho časopisu Inventor News, který výjde již tento měsíc. Dále detailní výpis novinek Vám budu postupně přinášet v následujících dílech, ve kterých se vždy zaměřím na určitou oblast. Všechny novinky, včetně zde uvedených také mí kolegové představí na naší pravidelné Roadshow strojírenských technologií řady 2017. A to včetně příkladů, datasetů, video ukázek a mnoho dalšího. A nyní k souhrnu Inventoru 2017.

inv2017

Stručný přehled novinek v Inventoru 2017:

3D náčrt

U verze 2017 se výrazně zlepšila práce s 3D náčrtem. Jedná se o tyto novinky.

 • Vylepšený 3D Manipulátor.
3D náčrt - manipulátor
3D náčrt – manipulátor
 • Rozšíření Vazeb pro přesnější kontrolu nad vytvářenými geometriemi a křivkami na 3D povrchu.

Křivka na povrchu

 • 3D Spline interpolace nyní můžete kreslit přímo na povrchu součásti
3D náčrt - Spline
3D náčrt – Spline

 

Modelování součástí

Vztahy mezi prvky

 • Nový nástroj pro Vztahy mezi prvky identifikuje „rodiče“ a „děti“ mezi prvky součástí, což pomáhá rychleji porozumět, jak byla součást modelována.
Vztahy mezi prvky
Vztahy mezi prvky

 

Pole

Rozšíření pole součástí pomáhá rychlejší tvorbě modelů.

 • Pole řízené náčrtem – generuje prvky dle uspořádání ve 2D nebo 3D náčrtech.
 • Kruhové pole poskytuje novou možnost pro fixaci jednotného směru prvků.
Kruhové pole
Kruhové pole

 

Vysunutí – výběr oknem

 • Nyní můžete využít výběr oknem pro hromadný výběr uzavřených profilů náčrtu.

Nové pohledové reprezentace

 • Šablona součásti Inventoru 2017 obsahuje nové pohledové reprezentace:Hlavní (zamknuto), Isometrická, Zepředu, Shora, Zprava

 

Sestavy

Hlášení referencí

 • Velmi vylepšené hlášení referencí mezi adaptivními součástmi pomáhá snadno identifikovat související soubory a přistupovat k nim.

Průhlednost komponent

 • Průhlednost komponent můžete nyní v sestavě přepínat bez nutnosti přepisování Vzhledů. Nový příkaz Průhlednost je dostupný v kontextové nabídce.

Pole řízené náčrtem

 • Podobně jako u součásti i sestava získává nový prvek Pole řízené náčrtem, který umožňuje umísťovat komponenty na náčrtové body.
Pole řízené návrhem
Pole řízené návrhem

 

Výkresy

Nové výkresové funkce:

 • Klikatá čára v částečném řezu.
 • Nový styl pro Obdélníkové pozice.
 • Automatické zalamování textu v tabulkách.
 • Barevné zvýraznění pozadí textu.
 • Schopnost Otevřít komponentu přímo z Kusovníku.
 • Nový filtr kusovníku pro počty kusů viditelných komponent.

 

Plechy

Nové příkazy a rozšíření:

 • Možnost potlačení rozvinu.
 • Hlášení o potlačení rozvinu.
 • Rozšíření razníku o Reprezentaci otvorů.
 • Rozvin iPrvků – do rozvinu je nyní možno zahrnout i rozvin některých typů Razníků.
 • Nový způsob umísťování výštipu rohu.
Novinky u výštipů
Novinky u výštipů

 

Trubky a Potrubí

Nové nástroje zvyšující efektivitu trasování:

 • Příkaz Najít v prohlížeči v průběhu výběru při tvorbě trasy.
 • Podpora mezilehlých bodů u flexibilních hadic s fitinkami.
 • Vizuální odezva konfliktů flexibilních hadic.
 • Změna velikosti oken pro dialog stylů a dialog autora Trubek a Potrubí.
 • Automatická změna cílové složky při přejmenování vedení trasy.

 

Uživatelské rozhraní

Podpora 4K

 • Inventor 2017 podporuje schopnost 4K vysokého rozlišení monitorů.

Klávesové zkratky

 • Nyní můžete pomocí F2 přejmenovávat položky v prohlížeči Inventoru.
 • Možnost přepínání typu prohlížeče, např. Model/Vault a přepínání průhlednosti komponent.

Rozpiska a Kusovník

 • Z prostředí Rozpisky a Kusovníku můžete nyní otevírat modely součástí i podsestav. Lze otevírat i více komponent najednou.
Rozpiska - otevírání
Rozpiska – otevírání

 

DWG podložení

Výkresové DWG podložení

 • Asociativní DWG podložení bylo nyní přidáno i do výkresového prostředí. DWG podklad můžete využít následovně: Kótování, připojování textových poznámek a správě stylů hladin (typy čar), které jsou z AutoCADu importovány.
DWG podložení
DWG podložení
 • Změny podkladové geometrie AutoCAD DWG se asociativně projeví ve výkresovém pohledu Inventoru.

Zjednodušení opakovaného vkládání DWG

 • Opakované vkládání DWG do součásti bylo zjednodušeno kontextovou nabídkou v prohlížeči s novým příkazem Přidat instanci.

 

Import/Export

Import STEPu jako Referenční model

 • STEP nyní můžete importovat jako referenční model, čímž zůstává zachována asociativita k případným mírným změnám v modelu.
 • Vylepšení iVlastností referenčního modelu

 

3D PDF publikování

Velmi důležitým komunikativním rozšířením exportu 3D modelů z Inventoru 2017 je schopnost 3D PDF publikování.

3D PDF publikování
3D PDF publikování

 

 • Pro hromadný export do 3D PDF můžete využít dávkového zpracování v Plánovači úloh.

Prezentace

Zcela přepracované prostředí Prezentace, které poskytuje řadu nových publikačních prvků.

Tvorba prezentací

 • Do existujících IPN souborů z předchozích verzí můžete vkládat další modely a pokračovat v tvorbě prezentace s novými nástroji.
Tvorba prezentací
Tvorba prezentací

 

 • Prezentace Inventoru 2017 zahrnují scény, které jsou založeny na zdrojovém modelu a využívají modelových reprezentací sestavy.

Pohyb komponent

 • Každý pohyb a otáčení s komponenty je uložen jako nová akce v časové ose animace a ve složkách prohlížeče prezentace.

Viditelnost a neprůhlednost komponent

 • Kromě viditelnosti komponent můžete nyní řídit i jejich průhlednost novým příkazem Neprůhlednost na kartě Prezentace nebo ve směrové nabídce, přičemž zadáváte procentuální hodnotu neprůhlednosti.

 

Neprůhlednost komponent
Neprůhlednost komponent

 

Pohledy snímků

 • Nyní můžete zaznamenávat samostatné Pohledy snímků, které lze využít ve výkresové dokumentaci, nebo mohou být propojeny s časovou osou animace.
Pohledy snímků
Pohledy snímků

 

Publikování prezentace

 • Animace a Pohledy snímků můžete publikovat do video souborů (AVI a WMV) nebo rastrových obrázků (BMP, GIF, JPEG, PNG a TIFF) ve vysokém rozlišení.

 

Jak jsem již psal na začátku, více informací se dočtete v novém čísle našeho časopisu Inventor News, který vyjde již tento měsíc. Nebo v dalších dílech, které pro Vás připravuji zde na blogu.

Všechny novinky včetně video ukázek Vám také představí mí kolegové na naší pravidelné Roadshow strojírenských technologií.

 

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.