Novinky v Autodesk Inventoru 2017 – Stručný přehled

V tomto článku naleznete stručný přehled novinek v Autodesk Inventor 2017. Podrobnější celkový seznam novinek naleznete v novém čísle našeho časopisu Inventor News, který výjde již tento měsíc. Dále detailní výpis novinek Vám budu postupně přinášet v následujících dílech, ve kterých se vždy zaměřím na určitou oblast. Všechny novinky, včetně zde uvedených také mí kolegové představí na naší pravidelné Roadshow strojírenských technologií řady 2017. A to včetně příkladů, datasetů, video ukázek a mnoho dalšího. A nyní k souhrnu Inventoru 2017.

inv2017

Stručný přehled novinek v Inventoru 2017:

3D náčrt

U verze 2017 se výrazně zlepšila práce s 3D náčrtem. Jedná se o tyto novinky.

 • Vylepšený 3D Manipulátor.
3D náčrt - manipulátor
3D náčrt – manipulátor
 • Rozšíření Vazeb pro přesnější kontrolu nad vytvářenými geometriemi a křivkami na 3D povrchu.

Křivka na povrchu

 • 3D Spline interpolace nyní můžete kreslit přímo na povrchu součásti
3D náčrt - Spline
3D náčrt – Spline

 

Modelování součástí

Vztahy mezi prvky

 • Nový nástroj pro Vztahy mezi prvky identifikuje „rodiče“ a „děti“ mezi prvky součástí, což pomáhá rychleji porozumět, jak byla součást modelována.
Vztahy mezi prvky
Vztahy mezi prvky

 

Pole

Rozšíření pole součástí pomáhá rychlejší tvorbě modelů.

 • Pole řízené náčrtem – generuje prvky dle uspořádání ve 2D nebo 3D náčrtech.
 • Kruhové pole poskytuje novou možnost pro fixaci jednotného směru prvků.
Kruhové pole
Kruhové pole

 

Vysunutí – výběr oknem

 • Nyní můžete využít výběr oknem pro hromadný výběr uzavřených profilů náčrtu.

Nové pohledové reprezentace

 • Šablona součásti Inventoru 2017 obsahuje nové pohledové reprezentace:Hlavní (zamknuto), Isometrická, Zepředu, Shora, Zprava

 

Sestavy

Hlášení referencí

 • Velmi vylepšené hlášení referencí mezi adaptivními součástmi pomáhá snadno identifikovat související soubory a přistupovat k nim.

Průhlednost komponent

 • Průhlednost komponent můžete nyní v sestavě přepínat bez nutnosti přepisování Vzhledů. Nový příkaz Průhlednost je dostupný v kontextové nabídce.

Pole řízené náčrtem

 • Podobně jako u součásti i sestava získává nový prvek Pole řízené náčrtem, který umožňuje umísťovat komponenty na náčrtové body.
Pole řízené návrhem
Pole řízené návrhem

 

Výkresy

Nové výkresové funkce:

 • Klikatá čára v částečném řezu.
 • Nový styl pro Obdélníkové pozice.
 • Automatické zalamování textu v tabulkách.
 • Barevné zvýraznění pozadí textu.
 • Schopnost Otevřít komponentu přímo z Kusovníku.
 • Nový filtr kusovníku pro počty kusů viditelných komponent.

 

Plechy

Nové příkazy a rozšíření:

 • Možnost potlačení rozvinu.
 • Hlášení o potlačení rozvinu.
 • Rozšíření razníku o Reprezentaci otvorů.
 • Rozvin iPrvků – do rozvinu je nyní možno zahrnout i rozvin některých typů Razníků.
 • Nový způsob umísťování výštipu rohu.
Novinky u výštipů
Novinky u výštipů

 

Trubky a Potrubí

Nové nástroje zvyšující efektivitu trasování:

 • Příkaz Najít v prohlížeči v průběhu výběru při tvorbě trasy.
 • Podpora mezilehlých bodů u flexibilních hadic s fitinkami.
 • Vizuální odezva konfliktů flexibilních hadic.
 • Změna velikosti oken pro dialog stylů a dialog autora Trubek a Potrubí.
 • Automatická změna cílové složky při přejmenování vedení trasy.

 

Uživatelské rozhraní

Podpora 4K

 • Inventor 2017 podporuje schopnost 4K vysokého rozlišení monitorů.

Klávesové zkratky

 • Nyní můžete pomocí F2 přejmenovávat položky v prohlížeči Inventoru.
 • Možnost přepínání typu prohlížeče, např. Model/Vault a přepínání průhlednosti komponent.

Rozpiska a Kusovník

 • Z prostředí Rozpisky a Kusovníku můžete nyní otevírat modely součástí i podsestav. Lze otevírat i více komponent najednou.
Rozpiska - otevírání
Rozpiska – otevírání

 

DWG podložení

Výkresové DWG podložení

 • Asociativní DWG podložení bylo nyní přidáno i do výkresového prostředí. DWG podklad můžete využít následovně: Kótování, připojování textových poznámek a správě stylů hladin (typy čar), které jsou z AutoCADu importovány.
DWG podložení
DWG podložení
 • Změny podkladové geometrie AutoCAD DWG se asociativně projeví ve výkresovém pohledu Inventoru.

Zjednodušení opakovaného vkládání DWG

 • Opakované vkládání DWG do součásti bylo zjednodušeno kontextovou nabídkou v prohlížeči s novým příkazem Přidat instanci.

 

Import/Export

Import STEPu jako Referenční model

 • STEP nyní můžete importovat jako referenční model, čímž zůstává zachována asociativita k případným mírným změnám v modelu.
 • Vylepšení iVlastností referenčního modelu

 

3D PDF publikování

Velmi důležitým komunikativním rozšířením exportu 3D modelů z Inventoru 2017 je schopnost 3D PDF publikování.

3D PDF publikování
3D PDF publikování

 

 • Pro hromadný export do 3D PDF můžete využít dávkového zpracování v Plánovači úloh.

Prezentace

Zcela přepracované prostředí Prezentace, které poskytuje řadu nových publikačních prvků.

Tvorba prezentací

 • Do existujících IPN souborů z předchozích verzí můžete vkládat další modely a pokračovat v tvorbě prezentace s novými nástroji.
Tvorba prezentací
Tvorba prezentací

 

 • Prezentace Inventoru 2017 zahrnují scény, které jsou založeny na zdrojovém modelu a využívají modelových reprezentací sestavy.

Pohyb komponent

 • Každý pohyb a otáčení s komponenty je uložen jako nová akce v časové ose animace a ve složkách prohlížeče prezentace.

Viditelnost a neprůhlednost komponent

 • Kromě viditelnosti komponent můžete nyní řídit i jejich průhlednost novým příkazem Neprůhlednost na kartě Prezentace nebo ve směrové nabídce, přičemž zadáváte procentuální hodnotu neprůhlednosti.

 

Neprůhlednost komponent
Neprůhlednost komponent

 

Pohledy snímků

 • Nyní můžete zaznamenávat samostatné Pohledy snímků, které lze využít ve výkresové dokumentaci, nebo mohou být propojeny s časovou osou animace.
Pohledy snímků
Pohledy snímků

 

Publikování prezentace

 • Animace a Pohledy snímků můžete publikovat do video souborů (AVI a WMV) nebo rastrových obrázků (BMP, GIF, JPEG, PNG a TIFF) ve vysokém rozlišení.

 

Jak jsem již psal na začátku, více informací se dočtete v novém čísle našeho časopisu Inventor News, který vyjde již tento měsíc. Nebo v dalších dílech, které pro Vás připravuji zde na blogu.

Všechny novinky včetně video ukázek Vám také představí mí kolegové na naší pravidelné Roadshow strojírenských technologií.