Inventor – Objemová tělesa

V určitých situacích návrhu může být efektivnější použít k prosazení pracovního postupu modelování metodou „shora dolů“ a to pomocí součásti s více tělesy.

Převod na objemová tělesa

K dosažení požadovaného návrhu se vytváří a umísťuje několik objemových těles do jednoho souboru součásti.

Potom nuceně odvodíte objemová tělesa do souborů součásti a umístí se do své cílové sestavy. Ve video ukázce je ukázán postup, na kterém je možno vidět využití právě zmiňovaných objemových těles.

Na videu je též ukázán postup pro správné pojmenování jednotlivých dílů. Konečné úpravy lze provádět přímo na dílech nebo pomocí základního souboru.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.