Přidání prvku do součásti Obsahového centra

V tomto článku se zaměříme na postup přidání prvku (výřezu, díry,..) do již publikované součásti ve vlastní knihovně Obsahového centra. Obyčejného přidání nějakého výřezu, lze poměrně jednoduše dosáhnout pomocí „Nahrazení šablony rodiny“ (vysvětlím níže). Nevýhodou tohoto řešení je, že takto přidaný prvek má pořád stejnou velikost, nebo se mění úměrně náčrtu.

V našem případě chceme přidat prvek, jehož velikost (popřípadě polohu) můžeme řídit v tabulce rodiny. Jako první  vždy zkontrolujeme, zda v aktuálním projektu máme zaškrtnuté použití vlastní knihovny pro čtení a zápis.

Kontrola knihovny pro čtení a zápis
Kontrola knihovny pro čtení a zápis

Předpokládám, že již máme v Obsahovém centru rodinu, do které chceme udělat úpravu. Nyní si uložíme libovolnou velikost této rodiny na disk „JAKO BĚŽNÝ„.

TIP: Použíjte funkci Otevřít z Obsahového centra, abyste nemuseli kvůli jedné součásti tvořit novou sestavu.

Otevřít z obsahového centra
Otevřít z obsahového centra

V nové součásti vytvoříme prvek včetně parametrů, kterými jej chceme ovládat a součást uložíme.

Tvorba prvku s parametry
Tvorba prvku s parametry

Následně zvolíme příkaz Editor na kartě Správa (nebo na kartě Nástroje, pokud nemáte otevřený dokument). Zde musíme nastavit zobrazení knihovny tak, aby ukazovala pouze jednu knihovnu, v našem případě „Inventor3DBlog“ (kterou máme pro čtení a zápis). Původní zobrazení „Sloučeného pohledu“ nám neumožní použít pokročilejší metody editace rodiny. Po zvolení „Nahradit šablonu rodiny“, vybereme dříve upravenou součást a potvrdíme.

Nahrazení rodiny v Editoru obsahového centra

Pozn.: Touto metodou lze upravit třeba i barva součásti OC.

Nyní bude výřez ve všech vytvořených velikostech stejný. Abychom mohli nový výřez řídit, musíme si v editoru přes kliknutí pravým tlačítkem myši na zvolenou rodinu vybrat „Tabulku rodiny…“ a v ní vytvořit nový sloupec.

Otevření Tabulky rodiny a přidání sloupce
Otevření Tabulky rodiny a přidání sloupce

V našem případě budeme novým sloupcem vyplňovat parametr „Vyska_vyrezu“. Abychom  mohli v dalším kroku namapovat na tento sloupec určitý parametr, musí mít sloupec nastaven „Typ dat“ na REAL a „Jednotky“ na mm (nebo in). Dále vyplníme Název sloupce a volitelně lze vyplnit zobrazovaný Popis sloupce. Pro automatické vyplnění sloupce hodnotami zaškrtněte „Výraz“. Nastavení nového sloupce

TIP: Výraz nastavujeme buď jako „Sloupec výrazu“, který slouží k hromadnému vyplnění statickou hodnotou, nebo ostatními sloupci rodiny. Naopak „Uživatelský sloupec“ umožní nastavení rozmezí, jaké hodnota musí splňovat během vytvoření součásti z této rodiny. V mém případě 1 je minámální hodnota; 50 je maximum; 1 je přírůstek. Abyste tento sloupec zadávali během vkládání, můsíte jej nastavit, jako klíčový (ikona klíče v Tabulce rodiny).

Jakmile máme vytvořen sloupec označující reálnou hodnotu, dokončíme editaci Tabulky rodiny a přes pravé tl. myši zobrazíme „Vlastnosti rodiny…“. Zde nastavíme, aby sloupec tabulky řídil správný parametr v modelu (viz obrázek).

Mapování parametru šablony

Pro řízení šířky výřezu, opakujeme přidání sloupce a mapování parametru šablony.

Pozn.: Když nastavíte nějaké sloupce jako klíčové, Inventor Vás vyzve abyste nový sloupec přidali do výrazu sloupce Název souboru. Pokud to neuděláte, můžete omylem vytvořit duplicitní součást, protože Inventor na disku uvidí název souboru, který již existuje a použije ho.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.