Příklad 2 – IVNGWC ( Inventor World Cup)

Druhý příklad ze světového poháru Autodesk Inventoru, kterých bych Vám chtěl ukázat, je nakreslení zakulacené části, na které se určitým způsobem modelují prvky přes jeden náčrt.

Zadání

Zadání druhého příkladu:

Nakreslete tento výkres podle zadaných parametrů.

Zadání

Pro kontrolu příkladu jsou důležité parametry modelu a jeho hmotnost.

 

Podívejte se na řešení druhého příkladu.