Zálohování a jeho důležitost nejen pro Autodesk Vault

V dnešní době jsou data klíčovým prvkem pro řízení podnikových operací a výrobních procesů. Podniky i samotní uživatelé často shromažďují velké množství dat projekční, výrobní dokumentace, informace o zákaznících, dodavatelích, zaměstnancích a výrobních procesech. Dojde-li ke ztrátě důležitých dat je často nákladné a časově náročné obnovit jakýkoli systém správy dat.

Pro tyto účely by měly mít podniky či uživatelé připravený plán zahrnující zálohování, bezpečnost a obnovu dat v případě nastalého problému. Zálohování úložišť, databází, sdílených serverů je důležité pro ochranu dat a zajištění dostupnosti v případě poškození HW nebo selhání systému z jakéhokoli důvodů. Níže je několik způsobů, jak můžeme provádět zálohování, které jsou jednak obecné pro většinu podnikových systémů, ale současně zaměřeno na zálohování PDM systém Autodesk Vault Professional.

Integrované nástroje typu „Backup and Restore“ umožňují ruční vytváření záloh a obnovení dat v případě potřeby ve všech typech databázových systémů mimo jiné také  Autodesk Vault. Tento způsob vytváření záloh na předem definovaný disk není však automatizovaný  a nezávislý na uživatelích. Jedná se spíše pro jednorázové použití.

Využitím databázových nástrojů. Microsoft SQL Server jako databázový systém obsahuje vestavěné nástroje pro zálohování a obnovu dat. Můžete tedy využít nástroje jako SQL Server Management Studio pro vytváření záloh databází.

Vytvoření obrazů virtuálních strojů je v případě že provozujeme virtuální server, možnost vytvořit „obraz“ celého serveru a uložit ho na externí disk, NAS nebo do cloudu. Tento obraz může být obnoven v případě potřeby a zajistí rychlé obnovení serveru.

Použitím externích zálohovacích nástrojů, mezi které je asi nejznámější nástroj TimeMaschine používaný pro produkty Apple MAC a Windows Backup and Restore. Tyto nástroje obvykle umožňují vytváření záloh na různých umístěních, včetně externích disků, síťových úložišť a cloudu.

Zabezpečení dat je kritickým faktorem v dnešní digitální éře. Je důležité používat různá bezpečnostní opatření pro ochranu dat. Následující seznam popisuje některá                      z bezpečnostních opatření, která mohou být použita k ochraně dat:

  • Zálohování dat je proces, při kterém se data kopírují na jiné umístění, aby byla zajištěna jejich dostupnost v případě ztráty nebo poškození původních dat. Zálohování dat se používá k ochraně proti krádeži či hardwarovým poruchám.
  • Přesun záloh mimo server je nezbytnou součásti, jak bezpečně uchovávat data. Ačkoli můžeme sebelepším způsobem generovat zálohy systému, pokud je však nepřesuneme jinam, můžeme o ně snadno přijít bez možnosti obnovy. Uchování záloh provádějme, pokud možno mimo umístění serveru, budovu firmy apod.
  • Testování záloh, je důležité pravidelně provádět, abyste mohli být jisti, že Vaše data jsou kdykoli k dispozici v případě potřeby obnovení.
  • Kontrola přístupu je bezpečnostní opatření, které umožňuje uživatelům přístup k určitým datům nebo zdrojům. Zajištění přístupu můžeme implementovat prostřednictvím uživatelských účtů s dvou faktorovou autentizaci. Další nástroje jako je šifrování dat, antivirový software, či monitorování sítě jsou nezbytné nástroje každé firemní infrastruktury.

Proces nativní zálohy se týká vytváření záloh dat umístěných v uložišti na konkrétním zařízení nebo disku. Nativní zálohování je často součástí např. informačního či databázového systému a umožňuje uživatelům, kteří chtějí chránit svá data a vytvářet zálohy, bez nutnosti instalace specializovaných aplikací třetí strany. My se zde zaměříme na zálohování databáze a úložiště Autodesk Vault, kde si lze zvolit umístění pro vytvoření „fyzické“ zálohy a současně provézt ověření zálohovaných souborů.

Zálohováni Vault Serveru
Zálohováni Vault Serveru

Automatizované řešení zálohování lze řešit systémovými nástroji serveru a zálohovacími skripty, kterými můžeme přesně specifikovat co bude během procesu probíhat. Dle velikosti a průběžného navyšování objemu úložiště rostoucím množstvím zařazovaných dat, můžeme řešit zálohu dvěma způsoby. Plnou zálohu, kdy je zálohována databáze a vybraná úložiště. Druhou variantou, pokud je úložiště příliš velké a denní úplná záloha by trvala dlouho, je možnost generovat denní přírůstkové zálohy. V obou případech jsou soubory zálohy generovány na předem definovaný disk serveru. Další přesuny jsou v režii IT správy, která by měla zajistit od-kopírování/přesun na bezpečné místo.

I přes možnosti zálohování virtuálních serverů jsou v souvislosti s fungováním Vaultu určité procesy údržby jako čištění schválených souborů a položek, čištění odstraněných dat, které vyžadují generování nativní zálohy databáze a úložiště Vaultu. Ta by měla probíhat v pravidelných intervalech, ačkoli zálohován celý virtuální server.

Ať už využíváme jakýkoli systém je nezbytné mít pro připravený postup a stanovit kroky k obnovení datových systémů, stejně tak procesy prevence zahrnující zálohování, testování záloh, instalace, obnovu dat ze záloh po výpadku. Minimalizovat tak dopad na přerušení činnosti systémů, uživatelů a nastavit přístup založený na prevenci, minimalizaci rizika ztráty dat a bezpečnostních hrozeb. Níže uvádíme několik možných doporučení, která jsou ve strategii zálohování a bezpečnosti dat využívána:

  • Zálohování dat by mělo být pravidelné a systematické. Mělo být prováděno na různých typech médií, jako jsou externí disky, cloudová úložiště umožňující bezpečné ukládání dat.
  • Provádět pravidelná školení zaměstnanců v oblasti zálohování a bezpečnosti dat, aby byli schopni rozpoznat potenciální hrozby a reagovat na ně. Současně používání silných hesel spolu s dvou faktorovou autentizaci pro přístup k interní sítí.
  • Důležitá data by měla být zabezpečena proti neoprávněnému přístupu. To zahrnuje především
  • Využívání spolehlivých antivirových softwarů a podobných bezpečnostní nástrojů, jako prevence a ochrana vlastních systémů před škodlivými útoky či viry.
  • Definovat priority a identifikaci nejnaléhavějších a nejdůležitějších oblastí, které je nutné zprovoznit jako první. Pomůže stanovení časové náročnosti pro tyto opravy.
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Vault.