Vytvoření středového bodu na zvolené ploše

Pokud potřebujete vyvrtat otvor uprostřed zvolené plochy, můžete využít několik způsobů. Celkem důležitý způsob je pomocí pracovního bodu, kde tento způsob můžete použít i u složitých ploch. Tento způsob je ukázán na následující video ukázce.