Změna pořadí závitů při vytváření závitového otvoru v Inventoru

Otvory se závitem lze zadat v anglických nebo metrických normalizovaných velikostech. Pokud budete chtít na stálo změnit pořadí u závitových otvorů a to tak, že na prvním místě bude norma ISO (následující obrázek), postupujte tímto způsobem:

Pořadí u závitových souborů

Stačí si otevřít složku „Design Data„.
Aplikace Autodesk Inventor obsahuje tabulku s údaji závitu v:

Microsoft Windows XP: Program Files  Autodesk  Inventor [verze]  Design Data.
Microsoft Vista a Windows 7: Uživatelé  – Veřejné  Dokumenty  – Autodesk  Inventor [verze]  Design Data.

V této složce si otevřete excelovský dokument s názvem „Thread“. Zobrazí se tabulka s různými závity. Stačí, abyste vybrali záložku „ISO Metric Profile“ a v ní změnili pořadové číslo. Pro ISO metrický profil bude pořadí řazení rovno 1. Tímto se dostává na první místo v zobrazení.

Pořadí závitů v excelovské tabulce

Po uložení excelovské tabulky se již při dalším spuštění Inventoru bude pořadí zobrazovat podle vašeho nastavení.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.