Změna pořadí závitů při vytváření závitového otvoru v Inventoru

Otvory se závitem lze zadat v anglických nebo metrických normalizovaných velikostech. Pokud budete chtít na stálo změnit pořadí u závitových otvorů a to tak, že na prvním místě bude norma ISO (následující obrázek), postupujte tímto způsobem:

Pořadí u závitových souborů

Stačí si otevřít složku „Design Data„.
Aplikace Autodesk Inventor obsahuje tabulku s údaji závitu v:

Microsoft Windows XP: Program Files  Autodesk  Inventor [verze]  Design Data.
Microsoft Vista a Windows 7: Uživatelé  – Veřejné  Dokumenty  – Autodesk  Inventor [verze]  Design Data.

V této složce si otevřete excelovský dokument s názvem „Thread“. Zobrazí se tabulka s různými závity. Stačí, abyste vybrali záložku „ISO Metric Profile“ a v ní změnili pořadové číslo. Pro ISO metrický profil bude pořadí řazení rovno 1. Tímto se dostává na první místo v zobrazení.

Pořadí závitů v excelovské tabulce

Po uložení excelovské tabulky se již při dalším spuštění Inventoru bude pořadí zobrazovat podle vašeho nastavení.

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.